Съобщение с изх. № Е-04-02-161/20.09.2018 г. до г-жа Фани Давидова относно издадено Решение № Ж – 571/26.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-161/18.05.2018 г., подадена от г-жа Фани Давидова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.
20.09.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-161/20.09.2018 г. до г-жа Фани Давидова относно издадено Решение № Ж – 571/26.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-161/18.05.2018 г., подадена от г-жа Фани Давидова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.