Съобщение с изх. № Е-04-02-116/15.10.2019 г. до г-н Методи Цветанов Митев относно издадено Решение № Ж-487/05.09.2019 г. по жалба с вх. № Е-04-02-116/07.06.2019 г., подадена от г-н Методи Цветанов Митев срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
15.10.2019

Съобщение с изх. № Е-04-02-116/15.10.2019 г. до г-н Методи Цветанов Митев относно издадено Решение № Ж-487/05.09.2019 г. по жалба с вх. № Е-04-02-116/07.06.2019 г., подадена от г-н Методи Цветанов Митев срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД​