Съобщение с изх. № Е-04-02-11/05.06.2018 г. до г-жа Станислава Вълчева относно издадено Решение № Ж-216/03.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-11/25.01.2018 г., подадена от г-жа Станислава
05.06.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-11/05.06.2018 г. до г-жа Станислава Вълчева относно издадено Решение № Ж-216/03.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-11/25.01.2018 г., подадена от г-жа Станислава