Съобщение с изх. № Е-04-02-10/28.03.2018 г. до г-жа Галина Георгиева относно издадено Решение № Ж – 100/21.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-10/08.01.2018 г., подадена от г-жа Галина Георгиева срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
28.03.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-10/28.03.2018 г. до г-жа Галина Георгиева относно издадено Решение № Ж – 100/21.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-10/08.01.2018 г., подадена от г-жа Галина Георгиева срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД