Съобщение с изх. № Е-01-01-8/13.11.2017 г. до г-жа Надя Илиева Велинова относно издадено Решение № Ж – 377/05.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-01-01-8/20.07.2017 г., подадена от г-жа Надя Илиева Велинова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
13.11.2017

Съобщение с изх. № Е-01-01-8/13.11.2017 г. до г-жа Надя Илиева Велинова относно издадено Решение № Ж – 377/05.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-01-01-8/20.07.2017 г., подадена от г-жа Надя Илиева Велинова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД