Съобщение № С-9 от 31.07.2014 г. до "ЕН КО ГЕН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Провадия, с. Житница 9278, ул. "Цар Калоян" № 3, ЕИК 117681013.
31.07.2014

Съобщение № С-9 от 31.07.2014 г. до "ЕН КО ГЕН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Провадия, с. Житница 9278, ул. "Цар Калоян" № 3, ЕИК 117681013.