Съобщение № С-9 от 13.11.2015 г. до "ВИВИД ПАУЪР" ЕАД, ЕИК 175169524, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул. "Боянска река: № 12
13.11.2015

Съобщение № С-9 от 13.11.2015 г. до "ВИВИД ПАУЪР" ЕАД, ЕИК 175169524, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул. "Боянска река: № 12