Съобщение № С-8 от 29.07.2014 г. до "ИВАС 2008" ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район "ВИТОША", ж.к. "Манастирски поляни" ул. "Бяло Поле" № 29, ЕИК 200234980.
29.07.2014

Съобщение № С-8 от 29.07.2014 г. до "ИВАС 2008" ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район "ВИТОША", ж.к. "Манастирски поляни" ул. "Бяло Поле" № 29, ЕИК 200234980.