Съобщение № С-7 от 29.07.2014 г. до "ЕНЕРДЖИ ТРАНС БГ" ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район "Изгрев", ул. "Тинтява" № 120, ЕИК 201453614.
29.07.2014

Съобщение № С-7 от 29.07.2014 г. до "ЕНЕРДЖИ ТРАНС БГ" ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район "Изгрев", ул. "Тинтява" № 120, ЕИК 201453614.