Съобщение № С-6 от 29.07.2014 г. до "АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ" ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1233, район "Сердика", ул. "Козлодуй" № 134А, офис 2 ЕИК 201730506.
29.07.2014

Съобщение № С-6 от 29.07.2014 г. до "АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ" ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1233, район "Сердика", ул. "Козлодуй" № 134А, офис 2 ЕИК 201730506.