Съобщение № С-5 от 28.02.2018 г. до "ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. "Опълченска" № 46-48
28.02.2018

Съобщение № С-5 от 28.02.2018 г. до "ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. "Опълченска" № 46-48