Съобщение № С-5 от 15.09.2015 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилям Гладстон" № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2
15.09.2015

Съобщение № С-5 от 15.09.2015 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилям Гладстон" № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2