Съобщение № С-4 от 15.09.2015 г. до "ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" ООД – в ликвидация, ЕИК 109577844, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Сливен 8800, ул. "Хаджи Димитър" № 41, ап. 312
15.09.2015

Съобщение № С-4 от 15.09.2015 г. до "ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" ООД – в ликвидация, ЕИК 109577844, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Сливен 8800, ул. "Хаджи Димитър" № 41, ап. 312