Съобщение № С-3 от 28.02.2018 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилиям Гладстон" № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2
28.02.2018

Съобщение № С-3 от 28.02.2018 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилиям Гладстон" № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2