Съобщение № С-21 от 21.05.2018 г. до „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД, ЕИК 202285824, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Хан Кубрат“ № 1, Делови център „Пловдив“, ет. 3, офис 303
21.05.2018

Съобщение № С-21 от 21.05.2018 г. до „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД, ЕИК 202285824, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Хан Кубрат“ № 1, Делови център „Пловдив“, ет. 3, офис 303