Съобщение № С-21 от 18.10.2016 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. „Бурел“ № 42, ет. 2
18.10.2016

Съобщение № С-21 от 18.10.2016 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. „Бурел“ № 42, ет. 2