Съобщение № С-20 от 19.09.2016 г. до "ЛОНИКО" ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, ж.к. Дианабад, Хотел Диана 1, ет. 7, офис 72
19.09.2016

Съобщение № С-20 от 19.09.2016 г. до "ЛОНИКО" ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, ж.к. Дианабад, Хотел Диана 1, ет. 7, офис 72