Съобщение № С-2 от 16.06.2015 г. до "В. ПАУЪР" ЕООД, ЕИК 200268235, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к. Манастирски ливади-запад, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 2, ап. 4
16.06.2015

Съобщение № С-2 от 16.06.2015 г. до "В. ПАУЪР" ЕООД, ЕИК 200268235, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к. Манастирски ливади-запад, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 2, ап. 4