Съобщение № С-19 от 25.04.2018 г. до "СЕВТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. "Иван Вазов" № 3
25.04.2018

Съобщение № С-19 от 25.04.2018 г. до "СЕВТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. "Иван Вазов" № 3