Съобщение № С-19 от 18.06.2021 г. до „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА” ЕООД, ЕИК 175167288, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Каварна 9650, ул. „Добротица“ № 4 Б
18.06.2021

Съобщение № С-19 от 18.06.2021 г. до „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА” ЕООД, ЕИК 175167288, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Каварна 9650, ул. „Добротица“ № 4 Б