Съобщение № С-18 от 25.04.2018 г. до "ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД, ЕИК 202727993, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, бул. "България" № 102, Бизнес център БЕЛИСИМО, ет. 5
25.04.2018

Съобщение № С-18 от 25.04.2018 г. до "ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД, ЕИК 202727993, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, бул. "България" № 102, Бизнес център БЕЛИСИМО, ет. 5