Съобщение № С-17 от 25.04.2018 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, бул. "Витоша", бл. 19, вх. 2, ап. 26
25.04.2018

Съобщение № С-17 от 25.04.2018 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, бул. "Витоша", бл. 19, вх. 2, ап. 26