Съобщение № С-16 от 14.06.2021 г. до „АЛФА ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 200270290, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1505, район Оборище, ул. „Проф. Джовани Горини“ № 6, вх. 2, ет. 1, ап. 2
14.06.2021

Съобщение № С-16 от 14.06.2021 г. до „АЛФА ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 200270290, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1505, район Оборище, ул. „Проф. Джовани Горини“ № 6, вх. 2, ет. 1, ап. 2