Съобщение № С-15 от 17.04.2018 г. до "НЕКСТ ПАУЪР" ООД, ЕИК 118583038, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1261, район Връбница, ул. "Мраморен рид" № 2
17.04.2018

Съобщение № С-15 от 17.04.2018 г. до "НЕКСТ ПАУЪР" ООД, ЕИК 118583038, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1261, район Връбница, ул. "Мраморен рид" № 2