Съобщение № С-13/27.06.2016 г. до адв. Борислав Златев, пълномощник на „Джей Ар“ ООД на съдебния адрес на адв. Златев - гр. Варна, ПК 9009, ул. „Атанас Христов“ № 12, ет. 1, ап. 1
27.06.2016

Съобщение № С-13/27.06.2016 г. до адв. Борислав Златев, пълномощник на „Джей Ар“ ООД на съдебния адрес на адв. Златев - гр. Варна, ПК 9009, ул. „Атанас Христов“ № 12, ет. 1, ап. 1