Съобщение № С-10 от 09.05.2016 г. до "ИВАС 2008" ООД, ЕИК 200234980, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к. "Манастирски поляни", ул. "Бяло поле" № 29, къща № 6, ап. 3
09.05.2016

Съобщение № С-10 от 09.05.2016 г. до "ИВАС 2008" ООД, ЕИК 200234980, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к. "Манастирски поляни", ул. "Бяло поле" № 29, къща № 6, ап. 3