Съобщение № С-10 от 08.10.2014 г. до "Топлофикация Правец" ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Правец 2161, ул. "Работническа" № 9, ЕИК 122082474.
08.10.2014

Съобщение № С-10 от 08.10.2014 г. до "Топлофикация Правец" ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Правец 2161, ул. "Работническа" № 9, ЕИК 122082474.