Съобщение № С-1 от 11.02.2021 г. до „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 204055925, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Позитано“ № 34
11.02.2021

Съобщение № С-1 от 11.02.2021 г. до „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 204055925, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Позитано“ № 34