Съобщение № С-1 от 10.06.2015 г. до "ЕН КО ГЕН" ЕАД, ЕИК 117681013, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Провадия, с. Житница 9278, ул. "Цар Калоян" № 3
10.06.2015

Съобщение № С-1 от 10.06.2015 г. до "ЕН КО ГЕН" ЕАД, ЕИК 117681013, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Провадия, с. Житница 9278, ул. "Цар Калоян" № 3