Съобщение № С-1 от 03.07.2014 г. до "В. Пауър" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район "Витоша", ж.к. "Манастирски ливади-запад", ул. "Бяло поле" № 3, ет.2, ап. 4, ЕИК 200268235.
03.07.2014

Съобщение № С-1 от 03.07.2014 г. до "В. Пауър" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район "Витоша", ж.к. "Манастирски ливади-запад", ул. "Бяло поле" № 3, ет.2, ап. 4, ЕИК 200268235.