Съобщение с  изх. №  С-59/28.11.2017 г. до г-н Румен Митев относно издадено Решение № Ж – 407/19.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-188/27.04.2017 г., подадена от г-н Румен Митев срещу „Топлофикация София“ ЕАД.
28.11.2017

Съобщение с  изх. №  С-59/28.11.2017 г. до г-н Румен Митев относно издадено Решение № Ж – 407/19.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-188/27.04.2017 г., подадена от г-н Румен Митев срещу „Топлофикация София“ ЕАД.