Съобщение с  изх. №  С-50/15.09.2017 г. до Борис Чотрев относно издадено Решение № Ж – 238/18.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Б-00-42 от 08.11.2011 г. на Борис Чотрев срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
15.09.2017

Съобщение с  изх. №  С-50/15.09.2017 г. до Борис Чотрев относно издадено Решение № Ж – 238/18.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Б-00-42 от 08.11.2011 г. на Борис Чотрев срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.