Съобщение изх. № В-12-00-153/23.02.2022 г. за издадено Решение № Ж-986/29.12.2021 г. по жалба с вх. № В-12-00-153 от 21.10.2021 г. срещу „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.
23.02.2022

Съобщение изх. № В-12-00-153/23.02.2022 г. за издадено Решение № Ж-986/29.12.2021 г. по жалба с вх. № В-12-00-153 от 21.10.2021 г. срещу „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца