Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-21//22.08.2017 г. до Илия Асенов Георгиев относно издадено Решение № Ж – 208/06.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-11И-00-21/19.05.2017 г., подадена от Илия Асенов Георгиев
22.08.2017

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-21//22.08.2017 г. до Илия Асенов Георгиев относно издадено Решение № Ж – 208/06.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-11И-00-21/19.05.2017 г., подадена от Илия Асенов Георгиев