Съобщение с изх. № В-11ИН-00-478/02.04.2019 г. до г-жа Милена Миткова Михова относно издадено Решение № Ж-79/07.02.2019 г. по жалба с вх. № В-11ИН-00-478/17.10.2018 г. от г-жа Милена Миткова Михова
02.04.2019

Съобщение с изх. № В-11ИН-00-478/02.04.2019 г. до г-жа Милена Миткова Михова относно издадено Решение № Ж-79/07.02.2019 г. по жалба с вх. № В-11ИН-00-478/17.10.2018 г. от г-жа Милена Миткова Михова срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора.