Жалба Входящ номер Дата Статус
Е-11Х-00-23 29.04.2021 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-20 29.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД относно заявление № 1204097553/22.04.2021г. за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Е-11Х-00-27 29.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД относно заявление № 1204097553/22.04.2021г. за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Е-11Х-00-26 29.04.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-329/28,04,2021 В-11Х-00-14 29.04.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-318/28,04,2021 В-11Х-00-24 29.04.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-296/23.04.2021Г Е-11Х-00-2 28.04.2021 В процес на обработка
НЕРДОВНА ЖАЛБА Е-11Х-00-23 28.04.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-292/14.04.2021Г. Е-11Х-00-11 27.04.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-18 27.04.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Относно: завишени показания на водомер и нереално високо потребление От Кристина Емилова Тодорова Жк. Надежда 1, бл. 143, вх. Б, ет. 5, ап. 35 Клиентски номер 1005278300 В-11Х-00-25 27.04.2021 В процес на обработка
СИГНАЛ В-11Х-00-31 23.04.2021 В процес на обработка
КОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-24 23.04.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-21 21.04.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-22 21.04.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Нямаме водоснабдяване от 3 дена поради авария, по която все още не са започнали отстрантелни дейности В-11Х-00-24 19.04.2021 В процес на обработка
В-11Х-00-31 19.04.2021 В процес на обработка
ПРТЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-19 16.04.2021 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-20 16.04.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-20 16.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Съгласно приложената жалба. Е-11Х-00-23 16.04.2021 В процес на обработка
СРЕЩУ РЕШЕНИЕ Ж-206/19.03.2021Г. Е-11Х-00-60 16.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ От 6 месеца напрежението по ел.мрежата е от 180 - 190 волта и прекъсването е почти през ден за часове. Е-11Х-00-22 16.04.2021 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК Draft-80 14.04.2021 Draft
Е-11Х-00-18 14.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Забавено заявление за Фец 6 месеца , заплатено два пъти на ЕР-ЮГ Е-12-62-2 12.04.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА ежедневно спиране на водата за повече от половин ден без предупреждение и провеждане на ремонтни дейности без указателни информационни табели; неквалифицирани работници, причиняващи постоянни аварии В-11Х-00-21 12.04.2021 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-16 12.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Описание - в прикачен документ. Е-11Х-00-20 12.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ УВАЖАЕМА КОМИСИЯ, пише Ви д-р Кънев, секретар на инициативния комитет по изграждане на Мемориален комплекс за национално обединение - Тутраканска епопея – гр. Тутракан. Разчитаме на Вашата намеса за решаване на този вече спешен проблем. С Уважение, Д-р Кънев Е-11Х-00-19 09.04.2021 В процес на обработка
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ Ж-206 ОТ 19.03.2021 Г Е-11Х-00-60 09.04.2021 В процес на обработка
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ Е-11Х-00-51 08.04.2021 В процес на обработка
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ Е-11Х-00-51 08.04.2021 В процес на обработка
1 Draft-73 08.04.2021 Draft
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба относно електроразпределение, ВиК и отоплителни дейности на адрес гр. София, бул. Свети Климент Охридски 16 Е-11Х-00-18 07.04.2021 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА В-11Х-00-14 06.04.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-16 05.04.2021 В процес на обработка
СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № Ж-206 ОТ 19.03.2021 Г Е-11Х-00-60 01.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба против прекъснато електрозахранване . Е-11Х-00-16 31.03.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-229/26,03,2021 Е-11Х-00-51 31.03.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-6 30.03.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА 100куб. Вода надписани В-11Х-00-15 26.03.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Имам надписани 100куб.вода. В-11Х-00-14 26.03.2021 В процес на обработка
1 Е-13-198-1 25.03.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-206/19.03.2021Г. Е-11Х-00-60 24.03.2021 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-11 19.03.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА През м. Октомври „ВиК“ ЕООД гр. Хасково извърши авариен ремонт, при който беше разкопан терена на кръстовището на бул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Съединение“. След извършения ремонт водозахранването на горепосочените адреси се влоши значително, като има дни, в които водата практически не тече. В-11Х-00-13 18.03.2021 В процес на обработка
Е-ЗЛР-ПД-6 17.03.2021 В процес на обработка
Е-ЗСК-3 10.03.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-8 08.03.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-2 05.03.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-11 05.03.2021 В процес на обработка
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-50 05.03.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба относно забавено присъединяване към електро разпределителната мрежа. Е-11Х-00-11 28.02.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-135/18,02,2021 Е-11Х-00-52 24.02.2021 В процес на обработка
КОПИЕ НА ВСИЧКИ СТРАНИЦИ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО НА АХМЕД БУЧЕВ Е-11Х-00-50 23.02.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-146/19.02.2021 В-11Х-00-54 23.02.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-50 22.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-6 22.02.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЖАЛБА от Георги Христов Цветков управител на фирма „ПРЕДСЕДНИК“ ООД с адрес на управление с.Згориград, ул.“Георги Проданов“ № 21, телефон за контакти +359 88 517 0078 Уважаеми господа, Изпращам жалба, придружаващата документация цитирана в жалбата мога да изпратя при необходимост. Е-11Х-00-9 22.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-6 22.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-7 22.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-6 22.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-6 22.02.2021 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-1 19.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-6 18.02.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-1 17.02.2021 В процес на обработка
ВТОРА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-50 16.02.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-2 12.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-6 09.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-5 09.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-4 09.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-3 08.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-2 08.02.2021 В процес на обработка
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-50 04.02.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-2 29.01.2021 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-50 26.01.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-60 25.01.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ВХОДИРАНЕ НА ПОДПИСАНА ЖАЛБА Е-11Х-00-2 25.01.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-1 13.01.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-60 08.01.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ На дата 10/11/2020 в 8.10 часа в следствие на прекъсване на електрозахранването на с. Беляковец предявявам жалба за нанесени материални щети на електроуред . Подадена е жалба в ЕРП Север АД, Варна на 12/11/2020 с Входящ номер 5587004. До този момент нямам отговор. Е-11Х-00-1 06.01.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба Е-11Х-00-60 22.12.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЖАЛВАМ „ СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО СРОКА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА“ №: П-ВИ-909/06.11.2020г. и неоснователно забавяне присъединяване Е-11Х-00-59 20.12.2020 В процес на обработка
ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МОНТАЖ НА ВОДОМЕР В-11Х-00-24 16.12.2020 В процес на обработка
1 Draft-204 15.12.2020 Draft
РЕШЕНИЕ № Ж-825/10.12.2020Г. Е-11Х-00-42 14.12.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-799 ОТ 08.12.2020 Г В-11Х-00-53 11.12.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР В-11Х-00-54 10.12.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-56 04.12.2020 В процес на обработка
ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В-11Х-00-24 03.12.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР В-11Х-00-31 25.11.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-54 25.11.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-56 23.11.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-54 20.11.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба по отказ за намаляне на мощност . Е-11Х-00-56 16.11.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ По преписка на ЕР-ЮГ с вх.номер Е-13-262-135 от 02.11.2020г. относно жалба на Терснаб АД , гр. Сливен Е-11Х-00-55 12.11.2020 В процес на обработка
СТОРНИРАНА СМЕТКА В-11Х-00-53 12.11.2020 В процес на обработка
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА Е-11Х-00-52 11.11.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-52 11.11.2020 В процес на обработка
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ СА ПРЕМЕСТЕНИ Е-11Х-00-42 10.11.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-723/05,11,2020 Е-11Х-00-48 10.11.2020 В процес на обработка
СЪОБЩЕНИЕ АДМ.Д.2953/2020Г. РЕШЕНИЕ 6115/05.11.2020Г. Е-11Х-00-41 09.11.2020 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА В-11Х-00-54 06.11.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-45 05.11.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-24 03.11.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-53 03.11.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА От "Софийска вода"АД са ми префактурирали чужди дължими суми над 230 лв. от предишен титуляр, без наемни отношения с мен, а и не зачитат давностния срок. Моля за съдействие начислените суми да бъдат отписани от „Софийска вода“ АД. Прилагам пълния текст. В-11Х-00-54 02.11.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-31 02.11.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-45 30.10.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-677/27,10,2020Г. В-11Х-00-20 28.10.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-52 28.10.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА прикачване на документи към писмо Ваш Вх.№ В-11Х-00-53/23.10.2020 В-11Х-00-53 28.10.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА прикачване на документи към писмо В-11Х-00-53/23.10.2020 В-11Х-00-53 28.10.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА прикачване на документи към писмо Ваш Вх.№ В-11Х-00-53/23.10.2020 В-11Х-00-53 28.10.2020 В процес на обработка
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА Е-11Х-00-50 26.10.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-50 26.10.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-31 26.10.2020 В процес на обработка
ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ Е-11Х-00-7 26.10.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-24 26.10.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Срещу : ВиК гр. Пловдив за неоснователно начислен разход на вода на общ водомер на ул. Тодор Александров № 21, сграда І-А , гр. Пловдив . В-11Х-00-53 23.10.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-24 23.10.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-19 23.10.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Моите оплаквания 1.За месец септември 2020 г. с фактура номер 1239317324 от 30.09.2020 г. към ЕВН България ми е начислена НОВА такса в размер на 3.50 лв. без да съм изразходил и един киловат електроенергия .Клиентският ми номер към ЕВН е 1010199378 Е-11Х-00-52 22.10.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-45 21.10.2020 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ГР. ДЕЛО №76967/2018 Е-11Х-20-1 21.10.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-48 15.10.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР В-11Х-00-34 15.10.2020 В процес на обработка
МОЛБА Е-11Х-20-1 13.10.2020 В процес на обработка
ИСКАНЕ НА СТАНОВИЩЕ Е-11Х-00-50 13.10.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-19 06.10.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба Електроразпределение Юг ЕАД Е-11Х-00-51 05.10.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба към ЕР ЮГ ЕАД. Е-11Х-00-50 05.10.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Пълномощно, допълнение към жалба Е-11Х-00-45 Е-11Х-00-45 05.10.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-622/30,09,2020 Е-11Х-00-30 02.10.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-48 01.10.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба с приложения към нея против мълчалив отказ на Електроразпределение Юг ЕАД за присъединяване на съществуващ обект към електроразпределителната мрежа. Е-11Х-00-49 30.09.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба против мълчалив отказ на Електроразпределение ЕАД за присъединяване на съществуващ обект Е-11Х-00-48 28.09.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-595/17,09,2020Г Е-11Х-00-7 23.09.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба относно ЧЕЗ Е-11Х-00-46 21.09.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба относно ЧЕЗ Е-11Х-00-45 21.09.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-31 17.09.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-28 14.09.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-42 10.09.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР В-11Х-00-34 09.09.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-589/03.09.2020Г. Е-11Х-00-28 04.09.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА В-11Х-00-31 04.09.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-31 02.09.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-536/05.08.2020Г. Е-11Х-00-19 27.08.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-42 26.08.2020 В процес на обработка
КОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-34 24.08.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ TEST ASAP LTD Е-11Х-00-43 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ жалба „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД Е-11Х-00-42 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА test asap.bg В-11Х-00-41 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Test asap.bg В-11Х-00-40 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Test asap.bg В-11Х-00-39 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Test asap.bg В-11Х-00-38 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА test В-11Х-00-37 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА sdsa ad В-11Х-00-36 20.08.2020 В процес на обработка
1 Е-13-279-2 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА TEST ASAP В-11Х-00-35 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Неспазване от страна на "Електроразпределение Юг" ЕАД на разпоредбите на Наредба № 6/24.02.2014 г. и възпрепятстване на процедурата за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа.. Е-11Х-00-31 18.08.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-34 17.08.2020 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА В-11Х-00-34 14.08.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-32 12.08.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-536/05,08,2020 Е-11Х-00-19 11.08.2020 В процес на обработка
ДОПЪЛНЕНИЕ В-11Х-00-24 06.08.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-30 05.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Жалба по повод завишени фактури от "Софийска вода" АД. В-11Х-00-34 04.08.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Определение на ОС Плевен Е-11Х-00-28 04.08.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-511/28,07,2020 Е-11Х-15-1 30.07.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-28 30.07.2020 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-47 29.07.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба срещу "Електроразпределение Север" АД Е-11Х-00-33 29.07.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-32 28.07.2020 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-47 27.07.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-31 27.07.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-30 23.07.2020 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-47 20.07.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Неизпълнение на договор за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа за присъединяване на ниско напрежение от страна на Електроразпределение Север АД Е-11Х-00-32 20.07.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Режим на водоподаването, чести прекъсвания на водоподаването. Вижте подробното описание в жалбата. В-11Х-00-31 19.07.2020 В процес на обработка
ИСКАНЕ НА СТАНОВИЩЕ И ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-28 17.07.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЖАЛБА От 1. Ангел Михайлов Балийски 2. Васил Иванов Зарков 3. Диляна Василева Ганчева-Заркова Срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (наименование на разпределително/снабдително предприятие - оператор, търговец). Е-11Х-00-30 16.07.2020 В процес на обработка
ДОИ-16 13.07.2020 В процес на обработка
АДМ.Д.13658/2019Г РЕШЕНИЕ 3183/23.06.2020Г. Е-11Х-00-31 29.06.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД НЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ ПАРТИДАТА НА НОВИЯТ СОБСТВЕНИК Е-11Х-00-28 24.06.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-25 24.06.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-19 15.06.2020 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА Е-11Х-00-25 15.06.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Здравейте, Приложено ви изпращам жалба срещу ЧЕЗ Разпределение България АД ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Жалба (zhalbaKEVR.pdf) 2. Искане към ЧЕЗ Разпределение България АД (IskaneCEZ.pdf) 3. Отговор на ЧЕЗ Разпределение България АД (OtgovorCEZ.pdf) Е-11Х-00-25 04.06.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-375/29,05,2020 В-11Х-00-11 03.06.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-20 26.05.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-342/21,05,2020 Е-11Х-00-8 26.05.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА ЖАЛБА ЗА НЕПРАВОМЕРНО НАЧИСЛЕНА СМЕТКА ЗА ВОДА ОТ 500 КУБ.М. ЗА 1/ЕДИН /МЕСЕЦ В-11Х-00-24 22.05.2020 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-18 20.05.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Несъгласие с Писмо-отговор на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД с Изх.№ РД – 06 – 615 от 05.05.2020 г. до представляваното от мен дружество „ББ-Бизнес Брокер“ ЕООД и искане на нова проверка, която да бъде извършена не проформа. В-11Х-00-20 18.05.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ ПР-Л-276/8.05.2020 Е-ЗЛР-ПР-22 14.05.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-20 12.05.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-18 11.05.2020 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-12-22-3 30.04.2020 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-12-22-2 30.04.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-19 28.04.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Жалба Софийска вода съгласно приложените документи В-11Х-00-21 25.04.2020 В процес на обработка
ПРЕПАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-20 24.04.2020 В процес на обработка
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ Е-ЗЛР-ПР-22 24.04.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-18 24.04.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-11 22.04.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Здравейте, под горния входящ номер е регистрирана моя жалба в КЕВР.Днес,21.04.2020 г. с препоръчана поща получих Ваш отговор. Приложено към настоящото Ви изпращам мое писмо- отговор. С уважение- Людмил Кръстанов В-11Х-00-11 21.04.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-10 21.04.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА "ББ-Бизнес Брокер" ЕООД, собственик на имот на територията на "В и К - Сливен" ООД. Жалбата цели съответно на периода на владение на имота месечно отчитане и фактуриране на потребената вода, отмяна на Протоколи, които дружеството не е подписало чрез представляващ го и съставяне на нови. В-11Х-00-20 16.04.2020 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-12-20-2 15.04.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба Е-11Х-00-19 15.04.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Отказ на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да ремонтира или замени наклонен стълб от уличната мрежа за ниско напрежение, представляващ опасност за хора и частна собственост Е-11Х-00-18 14.04.2020 В процес на обработка
нередовна жалба В-11Х-00-11 14.04.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-16 14.04.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Прилагане на НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи В-11Х-00-16 08.04.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-8 06.04.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА asdsa das В-11Х-00-15 04.04.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА dadsad В-11Х-00-14 04.04.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-10 03.04.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-10 03.04.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Допълнение към подадена от мен жалба с Входящ номер: Е-11Х-00-10 от дата : 22.03.2020 Е-11Х-00-13 30.03.2020 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПР-22 30.03.2020 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПР-24 30.03.2020 В процес на обработка
1 Е-13-279-1 30.03.2020 В процес на обработка
1 Е-13-279-1 30.03.2020 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПР-22 27.03.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Приложен документ 3 В-11Х-00-12 26.03.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Приложен документ 2 В-11Х-00-12 26.03.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Приложен документ В-11Х-00-12 26.03.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Приложено Ви изпращам жалба с приложени документи във връзка отношения със Софийска вода АДл При необходимост от допълнителна информация,пояснения или нужда от допълнителни документи,оставам на Ваше разположение. С уважение Людмил Кръстанов ВХОДИРАНО С № В-11Х-00-11/26,03,2020 В-11Х-00-12 26.03.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Приложено Ви изпращам жалба и документи във връзка отношения със Софийска вода АД. При необходимост от допълнителна информация,разяснения или нужда от допълнителни документи,оставам на Ваше разположение. С уважение- Людмил Кръстанов В-11Х-00-11 26.03.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Допълнение към подадена от мен жалба с Входящ номер: Е-11Х-00-2 от дата: 15.01.2020 Е-11Х-00-10 22.03.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-41 20.03.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-8 13.03.2020 В процес на обработка
ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД СРЕЩУ РЕШЕНИЕ Ж-146/20.02.2020 Г Е-11Х-00-41 11.03.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-7 11.03.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-171/06,03,2020 Е-11Х-20-1 11.03.2020 В процес на обработка
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ж-146/20.02.2020 Г Е-11Х-00-41 10.03.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-5 10.03.2020 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-3 27.02.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-146/20,02,2020 Е-11Х-00-41 27.02.2020 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-3 26.02.2020 В процес на обработка
ДОИ-3 26.02.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-8 25.02.2020 В процес на обработка
Владимир Венков Коричков, гр. София, ул. Юндола 15, Софийска Вода, гр. София, Предоставяне на невярна информация В-11Х-00-5 24.02.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-7 21.02.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-7 20.02.2020 В процес на обработка
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-7 18.02.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-3 17.02.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Не изпълнение на общите условия по договор от страна на ЧЕЗ Е-11Х-00-9 16.02.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-2 11.02.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Неправомерно присъдени разходи, които се явяват модернизация на мрежата Е-11Х-00-8 10.02.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ жалба Е-11Х-00-7 10.02.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-1 04.02.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-1 31.01.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА При промяна на цените на водата, за което най-наясно са дружествата и вие, е редно ВИК да си засекат реалните показания в месеца непосредствено преди промяната. Искам яснота как и по какъв начин е направено изчислението. Не смятам, че е коректно да заплащам услуга, чиято стойност е евристика. В-11Х-00-5 30.01.2020 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-1 29.01.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-41 29.01.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-2 24.01.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Здравейте, Моля за Вашето компетентно мнение относно приложената фактура от ЧЕЗ Електро България АД. Смятам, че данните в нея са меко казано стряскащи. Основно отоплението на жилището е на дърва. Сезонът не е от най-студените. Моля за Вашето съдействие по случая. Е-11Х-00-3 22.01.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-1 17.01.2020 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА Е-11Х-00-44 16.01.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Неправомерно изместване на електромер от границите на собственост Е-11Х-00-2 15.01.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-42 14.01.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-2/9.01.2020 Е-11Х-00-28 14.01.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-10/09,01,2020 Е-11Х-20-2 14.01.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ По договор с ЧЕЗ Разпределение България АД, тя трябваше да проектира, съгласува, изгради и въведе в експлоатация присъединяването към електрическата мрежа на моята еднофамилна къща. 29 месеца след началото, ЧЕЗ Разпределение е още във фаза проектиране. Моля за съдействие Е-11Х-00-1 13.01.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-42 30.12.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ На 19.12.2019г. Имам подадена същата жалба, но до сега нямам входящ номер. Е-11Х-00-45 29.12.2019 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-711/19.12.2019 Е-11Х-20-3 23.12.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-44 Е-11Х-00-31 20.12.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба по становище на EVN Е-11Х-00-44 19.12.2019 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-20-1 19.12.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-41 18.12.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-00-42 17.12.2019 В процес на обработка
ДОКАЗАТЕЛСТВА Е-11Х-20-2 10.12.2019 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-20-1 09.12.2019 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-41 06.12.2019 В процес на обработка
КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПРЕПИСКАТА Е-11Х-00-31 04.12.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-41 04.12.2019 В процес на обработка
КОПИЕ НА ОТГОВОР В-11Х-00-33 16.09.2019 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Test complaint В-11Х-00-35 30.08.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 „В и К” АД, гр. Ловеч относно въвеждането на одобрени по-високи цени от 01.09.2019 г. В-11Х-00-34 30.08.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-33 29.08.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 Липса на водоснабдяване на производствено предприятие Ролпласт гр.Костиброд В-11Х-00-33 21.08.2019 В процес на обработка
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ТОДОР ЦОЛОВ В-11Х-00-17 13.08.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-04-46-6 27.06.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-04-46-5 27.06.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-04-46-4 27.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test В-11Х-00-26 27.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test ASAP В-11Х-00-25 27.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test В-11Х-00-24 26.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test В-11Х-00-23 26.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test В-11Х-01-1 26.06.2019 В процес на обработка
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НОРМАТИВНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ВИДИМОСТ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В-11Х-00-17 20.06.2019 В процес на обработка
В-11Х-00-17 05.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 Пропуски в регулацията на ВиК сектора В-11Х-00-17 08.05.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 Тест В-11Х-00-16 24.04.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-1 16.04.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-04-46-2 15.04.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК ТЕСТ В-04-46-1 15.04.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test description В-11Х-00-12 18.03.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test description 2 В-11Х-00-11 18.03.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test description В-11Х-00-10 18.03.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 Тест, съжалявам Ади, налага се :) В-11Х-02-1 13.03.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test description В-11Х-00-9 13.03.2019 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВАtest description ASAP В-11Х-00-3 05.02.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-11 23.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-17-81-2 23.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-8 19.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК DRAFT 1 18.10.2018 Draft
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-7 18.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-5 17.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-3 16.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-2 16.10.2018 В процес на обработка