Жалба Входящ номер Дата Статус
РЕШЕНИЕ № Ж-570/28.07.2021Г Е-11Х-00-35 30.07.2021 В процес на обработка
ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-39 30.07.2021 В процес на обработка
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВИРТУАЛНО В ЗАСЕДАНИЕТО Е-ЗЛР-ПР-41 28.07.2021 В процес на обработка
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВИРТУАЛНО В ЗАСЕДАНИЕТО Е-ЗЛР-ПД-6 28.07.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-32 23.07.2021 В процес на обработка
СРЕЩУ Ж-466/29.06.2021 Е-11Х-00-32 21.07.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-523/14.07.2021Г Е-11Х-00-18 16.07.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-40 14.07.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-492/08.07.2021 Е-11Х-00-19 12.07.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-506/08.07.2021 Е-11Х-00-29 12.07.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-507/08.07.2021 Е-11Х-00-18 12.07.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-40 09.07.2021 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 09.07.2021 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-36 05.07.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-36 05.07.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-466/29,06,2021 Е-11Х-00-32 02.07.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-56 01.07.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПР-41 29.06.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПР-41 29.06.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-40 29.06.2021 В процес на обработка
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ Е-11Х-00-31 29.06.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-39 28.06.2021 В процес на обработка
ИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-31 28.06.2021 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-35 28.06.2021 В процес на обработка
ЦЯЛАТА ПРЕПИСКА Е-12-71-2 25.06.2021 В процес на обработка
Е-12-71-2 25.06.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Допълнително становище Е-11Х-00-29 23.06.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕЗ отказват да ремонтират повреда причинена от действията им по изместване на измервателното съоръжение. КЗП е сезирала КЕВР по същата тема Е-11Х-00-40 23.06.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-437/17,06,2021 Е-11Х-00-1 23.06.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-431/17,06,2021 Е-11Х-00-56 23.06.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Проблем на доставяната ел. енергия. Е-11Х-00-39 22.06.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-32 18.06.2021 В процес на обработка
КОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ Е-11Х-00-36 17.06.2021 В процес на обработка
КОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ Е-11Х-00-35 15.06.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-31 15.06.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-31 14.06.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-12-71-2 14.06.2021 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-31 11.06.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-31 11.06.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЖАЛБА срещу „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД и "Електроразпределение Север" АД на основание чл.142, ал.1, т.1 и 2 от Наредба №3 от 21.03.2013г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЕ Е-11Х-00-36 10.06.2021 В процес на обработка
1 Е-12-66-2 10.06.2021 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА Е-11Х-00-30 08.06.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЖАЛБА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА ЛИЦЕНЗИЯТА Е-12-71-2 07.06.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-32 07.06.2021 В процес на обработка
АДМ.Д.8887/2020 РЕШЕНИЕ 5158/22.04.2021 Е-11Х-00-31 07.06.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба срещу срок за издаване и плащане на фактура за услуга Е-11Х-00-35 04.06.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Сигнал Е-11Х-00-29 04.06.2021 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-29 03.06.2021 В процес на обработка
ПРИЛОЖЕНИЕ Е-11Х-00-32 03.06.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Допълнително приложение към жалба No-Е-11Х-00-32 от 21.05.2021 ВХОДИРАНО С Е-11Х-00-32/03,06,2021 Е-11Х-00-34 03.06.2021 В процес на обработка
ИНФОРМАЦИЯ И ЗЯЛАТА ПРЕПИСКА Е-11Х-00-30 02.06.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-26 28.05.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-23 28.05.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-18 26.05.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-19 26.05.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-31 21.05.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Присъединяване на Фец 30kW по чл.24.ал1 от ЗЕВИ Е-11Х-00-32 21.05.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Zhalba.pdf - жалба в pdf формат, подписана с КЕП; Prilozhenie-1.pdf - Приложение 1, Разпечатка от подадени жалби по електронен път през 2017 г.; Prilozhenie-2.pdf - Приложение 2, Приложение 2 – Разпечатка от подадени жалби по електронен път през 2020 г. Е-11Х-00-31 18.05.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-56 18.05.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА И ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-30 17.05.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-29 17.05.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-353/10,05,2021 Е-11Х-00-16 13.05.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-23 12.05.2021 В процес на обработка
03.2021Г Е-ЗСК-16 12.05.2021 В процес на обработка
КОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ Е-11Х-00-26 12.05.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба срещу Електроразпределение Юг ЕАД искане за сключване на договор за присъединяване по реда на Наредба № 6 от 24.02.2014г. Е-11Х-00-30 11.05.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Доверителят ми Ивайло Иванов Борисов е недоволен от отговора на ЕРП СЕВЕР АД на негова жалба по повод искането му за възстановяване електроснабдяването на негов имот. Е-11Х-00-29 11.05.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба във връзка с постановление на „ЧЕЗ разпределение България“ АД. Е-11Х-00-28 10.05.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-18 07.05.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-23 29.04.2021 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-20 29.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД относно заявление № 1204097553/22.04.2021г. за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Е-11Х-00-27 29.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД относно заявление № 1204097553/22.04.2021г. за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Е-11Х-00-26 29.04.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-296/23.04.2021Г Е-11Х-00-2 28.04.2021 В процес на обработка
НЕРДОВНА ЖАЛБА Е-11Х-00-23 28.04.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-292/14.04.2021Г. Е-11Х-00-11 27.04.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-18 27.04.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-22 21.04.2021 В процес на обработка
ПРТЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-19 16.04.2021 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-20 16.04.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-20 16.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Съгласно приложената жалба. Е-11Х-00-23 16.04.2021 В процес на обработка
СРЕЩУ РЕШЕНИЕ Ж-206/19.03.2021Г. Е-11Х-00-60 16.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ От 6 месеца напрежението по ел.мрежата е от 180 - 190 волта и прекъсването е почти през ден за часове. Е-11Х-00-22 16.04.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-18 14.04.2021 В процес на обработка
03.2021 Г Е-ЗСК-16 13.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Забавено заявление за Фец 6 месеца , заплатено два пъти на ЕР-ЮГ Е-12-62-2 12.04.2021 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-16 12.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Описание - в прикачен документ. Е-11Х-00-20 12.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ УВАЖАЕМА КОМИСИЯ, пише Ви д-р Кънев, секретар на инициативния комитет по изграждане на Мемориален комплекс за национално обединение - Тутраканска епопея – гр. Тутракан. Разчитаме на Вашата намеса за решаване на този вече спешен проблем. С Уважение, Д-р Кънев Е-11Х-00-19 09.04.2021 В процес на обработка
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ Ж-206 ОТ 19.03.2021 Г Е-11Х-00-60 09.04.2021 В процес на обработка
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ Е-11Х-00-51 08.04.2021 В процес на обработка
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ Е-11Х-00-51 08.04.2021 В процес на обработка
1 Draft-73 08.04.2021 Draft
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба относно електроразпределение, ВиК и отоплителни дейности на адрес гр. София, бул. Свети Климент Охридски 16 Е-11Х-00-18 07.04.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-16 05.04.2021 В процес на обработка
СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № Ж-206 ОТ 19.03.2021 Г Е-11Х-00-60 01.04.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба против прекъснато електрозахранване . Е-11Х-00-16 31.03.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-229/26,03,2021 Е-11Х-00-51 31.03.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-6 30.03.2021 В процес на обработка
1 Е-13-198-1 25.03.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-206/19.03.2021Г. Е-11Х-00-60 24.03.2021 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-11 19.03.2021 В процес на обработка
Е-ЗЛР-ПД-6 17.03.2021 В процес на обработка
02.2021 г Е-ЗСК-16 10.03.2021 В процес на обработка
Е-ЗСК-3 10.03.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-8 08.03.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-2 05.03.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-11 05.03.2021 В процес на обработка
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-50 05.03.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба относно забавено присъединяване към електро разпределителната мрежа. Е-11Х-00-11 28.02.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-135/18,02,2021 Е-11Х-00-52 24.02.2021 В процес на обработка
КОПИЕ НА ВСИЧКИ СТРАНИЦИ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО НА АХМЕД БУЧЕВ Е-11Х-00-50 23.02.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-50 18.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-6 22.02.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЖАЛБА от Георги Христов Цветков управител на фирма „ПРЕДСЕДНИК“ ООД с адрес на управление с.Згориград, ул.“Георги Проданов“ № 21, телефон за контакти +359 88 517 0078 Уважаеми господа, Изпращам жалба, придружаващата документация цитирана в жалбата мога да изпратя при необходимост. Е-11Х-00-9 22.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-6 22.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-7 22.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-6 22.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-6 22.02.2021 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-1 19.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-6 18.02.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-1 17.02.2021 В процес на обработка
ВТОРА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-50 16.02.2021 В процес на обработка
12.2020 Г Е-ЗСК-16 15.02.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-2 12.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-6 09.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-5 09.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-4 09.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-3 08.02.2021 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-2 08.02.2021 В процес на обработка
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-50 04.02.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-2 29.01.2021 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-50 26.01.2021 В процес на обработка
Е-11Х-00-60 25.01.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ВХОДИРАНЕ НА ПОДПИСАНА ЖАЛБА Е-11Х-00-2 25.01.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-1 13.01.2021 В процес на обработка
12.2020 Г Е-ЗСК-16 12.01.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-60 08.01.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ На дата 10/11/2020 в 8.10 часа в следствие на прекъсване на електрозахранването на с. Беляковец предявявам жалба за нанесени материални щети на електроуред . Подадена е жалба в ЕРП Север АД, Варна на 12/11/2020 с Входящ номер 5587004. До този момент нямам отговор. Е-11Х-00-1 06.01.2021 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба Е-11Х-00-60 22.12.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЖАЛВАМ „ СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО СРОКА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА“ №: П-ВИ-909/06.11.2020г. и неоснователно забавяне присъединяване Е-11Х-00-59 20.12.2020 В процес на обработка
1 Draft-204 15.12.2020 Draft
11.2020 Г Е-ЗСК-16 14.12.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-825/10.12.2020Г. Е-11Х-00-42 14.12.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-56 04.12.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-56 23.11.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба по отказ за намаляне на мощност . Е-11Х-00-56 16.11.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ По преписка на ЕР-ЮГ с вх.номер Е-13-262-135 от 02.11.2020г. относно жалба на Терснаб АД , гр. Сливен Е-11Х-00-55 12.11.2020 В процес на обработка
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА Е-11Х-00-52 11.11.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-52 11.11.2020 В процес на обработка
10.2020 Е-ЗСК-16 11.11.2020 В процес на обработка
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ СА ПРЕМЕСТЕНИ Е-11Х-00-42 10.11.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-723/05,11,2020 Е-11Х-00-48 10.11.2020 В процес на обработка
СЪОБЩЕНИЕ АДМ.Д.2953/2020Г. РЕШЕНИЕ 6115/05.11.2020Г. Е-11Х-00-41 09.11.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-45 05.11.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-45 30.10.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-52 28.10.2020 В процес на обработка
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА Е-11Х-00-50 26.10.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-50 26.10.2020 В процес на обработка
ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ Е-11Х-00-7 26.10.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-19 23.10.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Моите оплаквания 1.За месец септември 2020 г. с фактура номер 1239317324 от 30.09.2020 г. към ЕВН България ми е начислена НОВА такса в размер на 3.50 лв. без да съм изразходил и един киловат електроенергия .Клиентският ми номер към ЕВН е 1010199378 Е-11Х-00-52 22.10.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-45 21.10.2020 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ГР. ДЕЛО №76967/2018 Е-11Х-20-1 21.10.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-48 15.10.2020 В процес на обработка
МОЛБА Е-11Х-20-1 13.10.2020 В процес на обработка
ИСКАНЕ НА СТАНОВИЩЕ Е-11Х-00-50 13.10.2020 В процес на обработка
08.2020 Е-ЗСК-16 09.10.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-19 06.10.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба Електроразпределение Юг ЕАД Е-11Х-00-51 05.10.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба към ЕР ЮГ ЕАД. Е-11Х-00-50 05.10.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Пълномощно, допълнение към жалба Е-11Х-00-45 Е-11Х-00-45 05.10.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-622/30,09,2020 Е-11Х-00-30 02.10.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-48 01.10.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба с приложения към нея против мълчалив отказ на Електроразпределение Юг ЕАД за присъединяване на съществуващ обект към електроразпределителната мрежа. Е-11Х-00-49 30.09.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба против мълчалив отказ на Електроразпределение ЕАД за присъединяване на съществуващ обект Е-11Х-00-48 28.09.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-595/17,09,2020Г Е-11Х-00-7 23.09.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба относно ЧЕЗ Е-11Х-00-46 21.09.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба относно ЧЕЗ Е-11Х-00-45 21.09.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-28 14.09.2020 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 10.09.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-42 10.09.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-589/03.09.2020Г. Е-11Х-00-28 04.09.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-536/05.08.2020Г. Е-11Х-00-19 27.08.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-42 26.08.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ TEST ASAP LTD Е-11Х-00-43 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ жалба „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД Е-11Х-00-42 20.08.2020 В процес на обработка
1 Е-13-279-2 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Неспазване от страна на "Електроразпределение Юг" ЕАД на разпоредбите на Наредба № 6/24.02.2014 г. и възпрепятстване на процедурата за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа.. Е-11Х-00-31 18.08.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-32 12.08.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-536/05,08,2020 Е-11Х-00-19 11.08.2020 В процес на обработка
07.2020 Г Е-ЗСК-16 11.08.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-30 05.08.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Определение на ОС Плевен Е-11Х-00-28 04.08.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-511/28,07,2020 Е-11Х-15-1 30.07.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-28 30.07.2020 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-47 29.07.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба срещу "Електроразпределение Север" АД Е-11Х-00-33 29.07.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-32 28.07.2020 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-47 27.07.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-30 23.07.2020 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-47 20.07.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Неизпълнение на договор за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа за присъединяване на ниско напрежение от страна на Електроразпределение Север АД Е-11Х-00-32 20.07.2020 В процес на обработка
ИСКАНЕ НА СТАНОВИЩЕ И ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-28 17.07.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЖАЛБА От 1. Ангел Михайлов Балийски 2. Васил Иванов Зарков 3. Диляна Василева Ганчева-Заркова Срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (наименование на разпределително/снабдително предприятие - оператор, търговец). Е-11Х-00-30 16.07.2020 В процес на обработка
ДОИ-16 13.07.2020 В процес на обработка
06.2020 Г Е-ЗСК-16 10.07.2020 В процес на обработка
АДМ.Д.13658/2019Г РЕШЕНИЕ 3183/23.06.2020Г. Е-11Х-00-31 29.06.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД НЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ ПАРТИДАТА НА НОВИЯТ СОБСТВЕНИК Е-11Х-00-28 24.06.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-25 24.06.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-19 15.06.2020 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА Е-11Х-00-25 15.06.2020 В процес на обработка
05.2020 Г Е-ЗСК-16 10.06.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Здравейте, Приложено ви изпращам жалба срещу ЧЕЗ Разпределение България АД ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Жалба (zhalbaKEVR.pdf) 2. Искане към ЧЕЗ Разпределение България АД (IskaneCEZ.pdf) 3. Отговор на ЧЕЗ Разпределение България АД (OtgovorCEZ.pdf) Е-11Х-00-25 04.06.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-342/21,05,2020 Е-11Х-00-8 26.05.2020 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-18 20.05.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ ПР-Л-276/8.05.2020 Е-ЗЛР-ПР-22 14.05.2020 В процес на обработка
ЗСК-16 АПРИЛ 2020 Г 04.2020 Е-ЗСК-16 12.05.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-18 11.05.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-19 28.04.2020 В процес на обработка
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ Е-ЗЛР-ПР-22 24.04.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-18 24.04.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-10 21.04.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба Е-11Х-00-19 15.04.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Отказ на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да ремонтира или замени наклонен стълб от уличната мрежа за ниско напрежение, представляващ опасност за хора и частна собственост Е-11Х-00-18 14.04.2020 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 10.04.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-8 06.04.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-10 03.04.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-10 03.04.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Допълнение към подадена от мен жалба с Входящ номер: Е-11Х-00-10 от дата : 22.03.2020 Е-11Х-00-13 30.03.2020 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПР-22 30.03.2020 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПР-24 30.03.2020 В процес на обработка
1 Е-13-279-1 30.03.2020 В процес на обработка
1 Е-13-279-1 30.03.2020 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПР-22 27.03.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Допълнение към подадена от мен жалба с Входящ номер: Е-11Х-00-2 от дата: 15.01.2020 Е-11Х-00-10 22.03.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-41 20.03.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-8 13.03.2020 В процес на обработка
ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД СРЕЩУ РЕШЕНИЕ Ж-146/20.02.2020 Г Е-11Х-00-41 11.03.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-7 11.03.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-171/06,03,2020 Е-11Х-20-1 11.03.2020 В процес на обработка
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ж-146/20.02.2020 Г Е-11Х-00-41 10.03.2020 В процес на обработка
02.2020 Г Е-ЗСК-16 10.03.2020 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-3 27.02.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-146/20,02,2020 Е-11Х-00-41 27.02.2020 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-3 26.02.2020 В процес на обработка
ДОИ-3 26.02.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-8 25.02.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-7 21.02.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-7 20.02.2020 В процес на обработка
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-7 18.02.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-3 17.02.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Не изпълнение на общите условия по договор от страна на ЧЕЗ Е-11Х-00-9 16.02.2020 В процес на обработка
01.2020 Е-ЗСК-16 13.02.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-2 11.02.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Неправомерно присъдени разходи, които се явяват модернизация на мрежата Е-11Х-00-8 10.02.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ жалба Е-11Х-00-7 10.02.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-1 04.02.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-1 31.01.2020 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-1 29.01.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-41 29.01.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-2 24.01.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Здравейте, Моля за Вашето компетентно мнение относно приложената фактура от ЧЕЗ Електро България АД. Смятам, че данните в нея са меко казано стряскащи. Основно отоплението на жилището е на дърва. Сезонът не е от най-студените. Моля за Вашето съдействие по случая. Е-11Х-00-3 22.01.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-1 17.01.2020 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА Е-11Х-00-44 16.01.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Неправомерно изместване на електромер от границите на собственост Е-11Х-00-2 15.01.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-42 14.01.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-2/9.01.2020 Е-11Х-00-28 14.01.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-10/09,01,2020 Е-11Х-20-2 14.01.2020 В процес на обработка
12.2019Г Е-ЗСК-16 13.01.2020 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ По договор с ЧЕЗ Разпределение България АД, тя трябваше да проектира, съгласува, изгради и въведе в експлоатация присъединяването към електрическата мрежа на моята еднофамилна къща. 29 месеца след началото, ЧЕЗ Разпределение е още във фаза проектиране. Моля за съдействие Е-11Х-00-1 13.01.2020 В процес на обработка
Е-11Х-00-42 30.12.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ На 19.12.2019г. Имам подадена същата жалба, но до сега нямам входящ номер. Е-11Х-00-45 29.12.2019 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-711/19.12.2019 Е-11Х-20-3 23.12.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-44 Е-11Х-00-31 20.12.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба по становище на EVN Е-11Х-00-44 19.12.2019 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-20-1 19.12.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-41 18.12.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-00-42 17.12.2019 В процес на обработка
М.11.2019Г. Е-ЗСК-16 12.12.2019 В процес на обработка
ДОКАЗАТЕЛСТВА Е-11Х-20-2 10.12.2019 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-20-1 09.12.2019 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-41 06.12.2019 В процес на обработка
КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПРЕПИСКАТА Е-11Х-00-31 04.12.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-41 04.12.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА ЦЯЛАТА ПРЕПИСКА Е-11Х-20-2 03.12.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Относно таксуване на консумирана електроенергия Е-11Х-00-41 29.11.2019 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-20-1 29.11.2019 В процес на обработка
СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ 7183/22,11,2019 5847/2019 Е-11Х-20-1 29.11.2019 В процес на обработка
ЖАЛБА ДО АС СОФИЯ Ж-594/06,11,2019 Е-11Х-00-31 22.11.2019 В процес на обработка
КОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ Е-11Х-20-1 21.11.2019 В процес на обработка
КОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ Е-11Х-20-2 21.11.2019 В процес на обработка
10.2019 Г Е-ЗСК-16 13.11.2019 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-594/6.11.2019 Е-11Х-00-31 12.11.2019 В процес на обработка
ДОКАЗАТЕЛСТВА Е-11Х-20-3 04.11.2019 В процес на обработка
СЪДЕБНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8097/22,10,2019 Е-11Х-20-2 30.10.2019 В процес на обработка
СЪДЕБНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8086/22,10,2019 8901/2019 Е-11Х-20-1 30.10.2019 В процес на обработка
ИЗПЪЛНЕНО РЕШЕНИЕ Ж-549 ОТ АКТАЕЛ Е-11Х-00-19 25.10.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-20-3 22.10.2019 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-549/17,10,2019 Е-11Х-00-19 21.10.2019 В процес на обработка
09.2019Г Е-ЗСК-16 11.10.2019 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-20-3 09.10.2019 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ДОИ-35 02.10.2019 В процес на обработка
Е-11Х-15-1 27.09.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-15-1 25.09.2019 В процес на обработка
АДМ. Д.8897/2019 Е-11Х-20-3 18.09.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ днес 17,09,2019 е спряно електрозахранването на фирма Ман-97-М ЕИК 121488828, от ЧЕЗ без да си направят труда и проверят и отчетат плащанията направени по банка. препращат си информацията на различни звена, но не правят нищо за да ни възстановят захранването, само губят време Е-11Х-00-37 17.09.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-28 17.09.2019 В процес на обработка
8810/2019 Е-11Х-20-3 16.09.2019 В процес на обработка
Е-11Х-15-1 12.09.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-19 12.09.2019 В процес на обработка
08.2019 Г Е-ЗСК-16 12.09.2019 В процес на обработка
КОПИЕ НА ПИСМО Е-11Х-20-2 11.09.2019 В процес на обработка
Е-11Х-15-1 04.09.2019 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е-11Х-00-19 02.09.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-31 30.08.2019 В процес на обработка
КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТИ Е-11Х-20-1 21.08.2019 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-31 20.08.2019 В процес на обработка
ДЕЛО 8901/2019 Е-11Х-20-1 19.08.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Като управител на Мотор-Байк ООД, ЕИК 200000618 се жалвам от неправомерно действие на Електроразпределение Юг ЕАД, във връзка с подадено заявление за проучване на условията и начина за присъединяване на ФЕЦ до 30 kW към електроразпределителната мрежа на основание чл. 24 т.1 от ЗЕВИ. Е-11Х-00-31 14.08.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Като управител на Мотор-Байк ООД, ЕИК 200000618 се жалвам от неправомерно действие на Електроразпределение Юг ЕАД, във връзка с подадено заявление за проучване на условията и начина за присъединяване на ФЕЦ до 30 kW към електроразпределителната мрежа на основание чл. 24 т.1 от ЗЕВИ. Е-11Х-00-30 14.08.2019 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-28 13.08.2019 В процес на обработка
07.2019 Е-ЗСК-16 13.08.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА Е-11Х-00-28 07.08.2019 В процес на обработка
ОТГОВОР ПО ЖАЛБА Е-11Х-00-19 06.08.2019 В процес на обработка
ИСКАНЕ Е-11Х-20-3 01.08.2019 В процес на обработка
ИСКАНЕ Е-11Х-20-2 01.08.2019 В процес на обработка
ИСКАНЕ ПО ЧЛ.19 Е-11Х-20-1 01.08.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ Е-11Х-00-19 31.07.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ Е-11Х-00-19 31.07.2019 В процес на обработка
5846/2019 Е-11Х-20-3 23.07.2019 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 11.07.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-22 08.07.2019 В процес на обработка
КОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ Е-11Х-00-22 02.07.2019 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-04-46-21 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-20 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-19 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-18 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-49 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-17 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-И-48 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-47 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-46 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-45 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-44 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-43 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-42 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-12 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-11 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-10 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗСК-48 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-38 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-37 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПД-36 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-ПР-35 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-34 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-33 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-И-32 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Р-31 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-И-30 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-29 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-28 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-ЗЛР-Л-27 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-8 27.06.2019 В процес на обработка
1 Е-04-46-7 27.06.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба относно Договор за присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД- Е-11Х-00-22 26.06.2019 В процес на обработка
ЧАСТНА ЖАЛБА Е-11Х-20-3 24.06.2019 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА Е-11Х-00-21 18.06.2019 В процес на обработка
5846/2019 ОПРЕДЕЛЕНИЕ №4483/13,06,2019 Е-11Х-20-3 18.06.2019 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-288/ 13.06.2019 Г Е-11Х-00-6 14.06.2019 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 12.06.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-19 11.06.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Здравейте Подавам жалба срещу ЧЕЗ за постоянното прекъсване на захранването в Дружба 2. Това продължава вече месеци наред, за по няколко часа на ден. Моля жалбата ми да бъде разгледана. Е-11Х-00-21 11.06.2019 В процес на обработка
ДОПЪЛНЕНИЕ Е-11Х-00-19 10.06.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба срещу Актаел ЕООД от Елит Дизайн-09 ЕООД и Халачев-09 ЕООД Е-11Х-00-20 29.05.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба срещу "Актаел" ЕООД от "Елит Дизайн-09" ЕООД и "Халачев-09" ЕООД Е-11Х-00-19 28.05.2019 В процес на обработка
ИСКАНЕ Е-11Х-20-3 15.05.2019 В процес на обработка
ЖАЛБА С/У РЕШЕНИЕ 290/24,04,2019 Е-11Х-20-3 15.05.2019 В процес на обработка
ИСКАНЕ Е-11Х-20-2 15.05.2019 В процес на обработка
ЖАЛБА С/У РЕШЕНИЕ 289 Е-11Х-20-2 15.05.2019 В процес на обработка
ИСКАНЕ Е-11Х-20-1 15.05.2019 В процес на обработка
ЖАЛБА С/У РЕШЕНИЕ 291/24,04,2019 Е-11Х-20-1 15.05.2019 В процес на обработка
04.2019 Г Е-ЗСК-16 14.05.2019 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-210/25,04,2019 Е-11Х-10-1 09.05.2019 В процес на обработка
МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕПИСКА № 78/2019 Г ЕКО ТРЕЙД АП РЕШЕНИЕ № 290/24.04.2019 Г Е-11Х-20-3 08.05.2019 В процес на обработка
МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕПИСКА № 77/2019 ЕКО ТРАФИК ЕООД РЕШЕНИЕ № 289/24.04.2019 Г Е-11Х-20-2 08.05.2019 В процес на обработка
МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕПИСКА № 79/2019 ПРИМСОЛ ЕООД РЕШЕНИЕ № 291/24.04.2019 Г Е-11Х-20-1 08.05.2019 В процес на обработка
СЪГЛАСИЕ ДОИ-11 12.04.2019 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 10.04.2019 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-183/01,04,2019 Е-11Х-09-1 03.04.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Имаме изпратена жалбата на ел.поща: dker@dker.bg на дата 11.03.2019. Е-11Х-00-15 27.03.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-8 21.03.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-8 19.03.2019 В процес на обработка
ПОСТЪПИЛО ИСКАНЕ Е-11Х-19-1 18.03.2019 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-148/13,03,2019 Е-11Х-13-2 18.03.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-6 14.03.2019 В процес на обработка
КОПИЕ ОТ ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ Е-11Х-00-8 11.03.2019 В процес на обработка
Е-11Х-00-6 27.02.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯВисока сметката за ел. енергия Здравейте, Ние сме Мария, Яна, Николай, Виктор и Юлиан Александрови и живеем в столичното предградие Нови Искър. През 2012 се роди Виктор, а през 2013 Юлиан и оттогава няма промяна в броя живущи в нашето жилище, нито в количеството електроуреди, които използваме. През 2012 г. преди да се роди първото ни дете, направихме основен ремонт на жилището отвъртре, като закупихме нови и енергоспестяващи уреди и осветителни тела. През 2013 г. решихме да санираме жилището и отвън и да осъвременим отоплителната система, с работеща на пелети такава, без да сме получили помощ от държавата за това. От този момент насам се забелязва тенденция в повишение на сметките за ел. енергия, като за месец февруари 2019 сметката достигна своя “апогей”, въпреки усилията и инвестициите ни в енергийна ефективност. Ние сме работещи хора, от 2014г. децата ни посещават детска градина и по голямата част от денонощието не сме вкъщи, за разлика от периода 2012 – 2014 година, когато съпругата ми е беше целодневно вкъщи с двете деца. По долу прилагаме фактури за електроенергия от 2012 до 2019 година, таблица с потреблението за съответната година и месец, както и средно дневни температури за отчетния период. От таблицата е видно средно месечно потребление за миналите пет години около 550 кВт/ч дневна и 180 кВт/ч нощна енергия на обща средна стойност 130,00 лв., като дори не се забелязва покачване в годините с отрицателни средно дневни температури, дори напротив?!? (вкъщи няма нито един отоплителен уред използващ електроенергия). През месец февруари 2019 г. използваната електроенергия по данни на Чез Елктро България АД е 1024 кВт/ч дневна и 322 кВт/ч нощна за сумата от 261,90 лв., като добавим и средно месечен разход за отопление/ пелети от около 360,00 лв. (4400кВт/ч) излиза, че нашето домакинство потребява енергия, колкото едно средо производствено предприятие, въпреки инвестицията в енергоспестяващи електроуреди и осветление. На база на изложените факти смятам, че има допусната грешка в измервателното устройство или в отчитането и моля за проверка и становище от страна на Чез Електро България АД. С Уважение, Семейство Александрови Е-11Х-00-8 27.02.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯВъв връзка с неправилно тълкуване на Закона за Енергетиката от страна на „ЕВН България електроснабдяване“ЕАД, което нанася огромен финансов ущърб на моята фирма Е-11Х-00-7 21.02.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯВчера 14.2.19 излезе сметката с падеж 11.3, но днес вече почват да начисляват лихва?! Това НОРМАЛНО ли е? Е-11Х-00-6 16.02.2019 В процес на обработка
Е-11Х-09-1 13.02.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯПоради техническа грешка изпращаме коригирана жалба към преписка с вх. № Е-11Х-20-3 Е-11Х-20-4 11.02.2019 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 11.02.2019 В процес на обработка
Е-11Х-19-1 06.02.2019 В процес на обработка
ВКАРАНО С НОМЕР Е-11Х-00-4/06,02,2019 Е-11Х-00-5 06.02.2019 В процес на обработка
жалба срещу §18 Е-11Х-00-4 06.02.2019 В процес на обработка
ВЪПРОСИТЕ СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТ НА МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКА Е-11Х-11-1 04.02.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-13-2 04.02.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-20-3 31.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-20-2 31.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-20-1 31.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-19-2 30.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-19-1 30.01.2019 В процес на обработка
СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ Е-11Х-18-2 30.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-18-1 30.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-16-1 26.01.2019 В процес на обработка
Е-11Х-10-1 25.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-15-1 25.01.2019 В процес на обработка
КОПИЕ ОТ ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ Е-11Х-13-2 22.01.2019 В процес на обработка
ПРИЛОЖЕНИЯ Е-11Х-13-2 22.01.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-10-1 21.01.2019 В процес на обработка
Е-11Х-09-1 17.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ С/У ЕВН Е-11Х-13-2 10.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-13-1 10.01.2019 В процес на обработка
Е-11Х-10-1 10.01.2019 В процес на обработка
Е-11Х-09-1 09.01.2019 В процес на обработка
ПОДПИСАНА Е-11Х-10-1 04.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-11-1 04.01.2019 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-10-1 28.12.2018 В процес на обработка
КОПИЕ ОТ ОТГОВОР Е-11Х-08-1 27.12.2018 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА Е-11Х-10-1 27.12.2018 В процес на обработка
КОПИЕ ОТ ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ Е-11Х-08-1 27.12.2018 В процес на обработка
Е-11Х-09-1 19.12.2018 В процес на обработка
ЛОШО КАЧЕСТВО НА ЕЕ Е-11Х-10-1 17.12.2018 В процес на обработка
ПРЕКЪСВАНИЯ Е-11Х-09-1 14.12.2018 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-08-1 13.12.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-13-279-10 23.10.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-13-279-9 23.10.2018 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-03-2 23.10.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-13-279-6 17.10.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-13-279-4 16.10.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-10-164-9 03.10.2018 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-10-164-6 03.09.2018 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-10-164-4 03.09.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-10-164-2 03.09.2018 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-10-164-1 03.09.2018 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Е-11Х-02-5 03.09.2018 В процес на обработка

Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

Е-11Х-02-1 24.07.2018 В процес на обработка

Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

Е-11Х-01-1 17.07.2018 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 12.06.2018 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 16.04.2018 В процес на обработка
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ Е-ЗСК-16 30.01.2018 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 11.01.2018 В процес на обработка
М. НОЕМВРИ 2017 Е-ЗСК-16 12.12.2017 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 13.11.2017 В процес на обработка
09.2017 Е-ЗСК-16 11.10.2017 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 11.09.2017 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 09.08.2017 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 10.05.2017 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 10.04.2017 В процес на обработка
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЕВН ТОПЛОФИКАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ СЕРТИФИКАТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.01.2017 Е-ЗСК-16 14.02.2017 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 12.12.2016 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 10.11.2016 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 10.09.2016 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 10.08.2016 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 11.07.2016 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 11.05.2016 В процес на обработка
Е-ЗСК-16 29.04.2015 В процес на обработка
2014 Г Е-ЗСК-16 23.01.2015 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Е-ЗСК-16 25.02.2014 В процес на обработка
ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ И ДОКУМЕНТИ Е-ЗСК-16 14.02.2014 В процес на обработка
2013 Г Е-ЗСК-16 28.01.2014 В процес на обработка
2011 Е-ЗСК-16 24.01.2012 В процес на обработка
С.ШИЛКОВЦИ ЗА 2011 Е-ЗСП-217 10.01.2012 В процес на обработка
ПЕЦ МУРСАЛЕВО ЗА 2011 Е-ЗСП-154 10.01.2012 В процес на обработка
01.01-31.12.2011 Е-ЗСП-302 09.01.2012 В процес на обработка
01.07-31.12.2011 Е-ЗСП-68 09.01.2012 В процес на обработка
КОРИТИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 01.07-31.12.2011 Е-ЗСП-476 06.01.2012 В процес на обработка
ТЕЦ ПЛОВДИВ -СЕВЕР ЗА 2010 Е-ЗСК-16 20.01.2011 В процес на обработка
01,01,2009-31,12,2009 Е-ЗСК-16 20.01.2010 В процес на обработка