Жалба Входящ номер Дата Статус
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба неспазен срок за издаване на становище от Електроразпределение Север АД Е-11Х-00-17 28.01.2023 В процес на обработка
ЖАЛБА В-11Х-00-12 27.01.2023 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ към вх.н.Е-11Х00-11/19.01.2023 Е-11Х-00-16 26.01.2023 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Жалба В-11Х-00-15 25.01.2023 В процес на обработка
Е-11Х-00-1183 24.01.2023 В процес на обработка
Сектор: ТОПЛОФИКАЦИИ Отговор от страна на ЕС и допълнително входирани документи Е-11Х-00-1174 23.01.2023 В процес на обработка
Заявка за регистрация на ново дружество О-12-110-1 20.01.2023 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-26/18,01,2023 В-11Х-00-1112 19.01.2023 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ жалба относно неспазване сроковете от ЕРП Север за издаване на становище. Е-11Х-00-9 18.01.2023 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Желая да входирам жалба към Електроразпределение Север АД. Е-11Х-00-8 17.01.2023 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Жалба срещу Срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, вписано в ТРРЮЛНЦ на Агенция по вписванията с ЕИК 812115210, във връзка с начислена но недоставена и непотребена вода. В-11Х-00-7 16.01.2023 В процес на обработка
Е-11Х-00-1183 13.01.2023 В процес на обработка
СПРАВКА Е-ЗСК-4 12.01.2023 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-1 11.01.2023 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-46 10.01.2023 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-1 09.01.2023 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-3 06.01.2023 В процес на обработка
ОТГОВОР НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1174 05.01.2023 В процес на обработка
Сектор: ТОПЛОФИКАЦИИ Не съм съгласна и смятам за неправилна изравнителна сметка за период 01.05.2021- 30.04.2022, фактура 1021561825 . Аб. № 4000392230 в Топлофикация София ЕАД .Посоченият имот е със спряно парно и топла вода за период повече от 4 годиниия. Е-11Х-00-2 04.01.2023 В процес на обработка
В-11Х-00-1124 03.01.2023 В процес на обработка
В-11Х-00-1187 30.12.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1167 29.12.2022 В процес на обработка
препращане на жалбата Е-11Х-00-1183 22.12.2022 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-1155 21.12.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба по несъгласие с монополно поведение Е-11Х-00-1188 20.12.2022 В процес на обработка
КОМПЛЕКТУВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ПРЕПИСКА Е-11Х-00-1105 19.12.2022 В процес на обработка
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Е-12-71-2 16.12.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-27 15.12.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1105 14.12.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-31 13.12.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-26 12.12.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж- 713/07.12.2022Г. Е-11Х-00-1142 09.12.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-46 08.12.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-16 07.12.2022 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-1151 07.12.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-1155 07.12.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-3 07.12.2022 В процес на обработка
ОБШИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО НЯМА ИЗРАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ИМОТИТЕ НА ИНВЕСТСТРОЙ ЛАЗАРОВИ В-11Х-00-1077 07.12.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-12 07.12.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба Е-11Х-00-1173 07.12.2022 В процес на обработка
Заявка за регистрация на ново дружество О-12-107-1 06.12.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-27 06.12.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-10 06.12.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-44 06.12.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1112 05.12.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Неправомерно увеличение на цената на електроенергия на фиксиран план С/У КЕР ТОКИ ПАУЪР АД Е-11Х-00-1172 05.12.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Неправомерно увеличение на цена на електроенергия по договор за фиксирана цена от търговец на електроенергия . Е-11Х-00-1171 05.12.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Неправилно извършено изчисление на дължими суми, както и нарушения в реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка. Е-11Х-00-1170 05.12.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Тест В-11Х-00-1169 05.12.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1155 05.12.2022 В процес на обработка
test ДОИ-1139 02.12.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА sdsdsdsdsd В-12-104-2 02.12.2022 В процес на обработка
Сектор: ГАЗОВИ ДРУЖЕСТВА сссссссс Е-12-44-1 02.12.2022 В процес на обработка
Сектор: ГАЗОВИ ДРУЖЕСТВА сссссссс Draft-283 02.12.2022 Draft
Заявка за регистрация на ново дружество О-12-106-1 02.12.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Жалба на "ЕЛ ЕН ДИ" ЕООД с ЕИК:102905295 срещу "ВИК" ЕАД с ЕИК:812115210, относно надначислено и фактурирано количество вода във фактура № 0043917954/29.07.2022 Прилагам: 1. Жалба. 2. Възражение на ЕЛ ЕН ДИ ЕООД с вх. № К-2254-1/22.08.2022 3. Отговор на ВИК Бургас. 4. Фактура 5. Пълномощно В-11Х-00-1168 02.12.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА ЖАЛБА на "ГРАНД КАМЕЛИЯ" ЕООД с ЕИК:147001971 срещу ВИК ЕАД, с ЕИК:812115210, във връзка с надначислено количество вода. Прилагам: 1. Жалба; 2. Подадено възражение срещу фактура №0043917947/29.07.2022 г. издадена от Вик Бургас; 3. Отговор на Вик Бургас. 4. Пълномощно. 5. Фактура№0043917947 В-11Х-00-1167 02.12.2022 В процес на обработка
Заявка за регистрация на ново дружество О-12-105-1 02.12.2022 В процес на обработка
Заявка за регистрация на ново дружество О-12-104-1 02.12.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-31 01.12.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба_Договор присъединяване_стр.5_6_7_8 Е-11Х-00-1166 01.12.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба_Договор присъединяване_стр.1_2_3_4 Е-11Х-00-1165 01.12.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1150 01.12.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР В-11Х-00-1145 30.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба 3_Договор за присъединяване Е-11Х-00-1164 30.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба 3 Договор присъединяване Е-11Х-00-1163 29.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба 3 Дговор за присъединяване Е-11Х-00-1162 29.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба 3 Дговор за присъединяване Е-11Х-00-1161 29.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба_Договор за присъединяване 3 Е-11Х-00-1160 29.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба_Договор за присъединяване 3 Е-11Х-00-1159 29.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба_Договор за присъединяване 2 Е-11Х-00-1158 29.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба_Договор за присъединяване 2 Е-11Х-00-1157 29.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба_Договор за присъединяване 2 Е-11Х-00-1156 29.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба_Договор за присъединяване 1 Е-11Х-00-1155 29.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба_Договор за присъединяване Е-11Х-00-1154 29.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба_Договор за присъединяване с ЕРП Север АД Е-11Х-00-1153 29.11.2022 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В-11Х-00-1112 29.11.2022 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В-11Х-00-1124 29.11.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1148 29.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ нарушен срок Е-11Х-00-1152 29.11.2022 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В-11Х-00-1056 28.11.2022 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В-11Х-00-1140 28.11.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-673/23.11.2022Г В-11Х-00-1114 25.11.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-664/23.11.2022Г В-11Х-00-1123 25.11.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-652/21,11,2022 Е-11Х-00-25 25.11.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-655/21,11,2022 Е-11Х-00-1116 25.11.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-658/21,11,2022 Е-11Х-00-1105 25.11.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1138 24.11.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1124 24.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба от Община Брезово Е-11Х-00-1151 23.11.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1136 18.11.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1129 22.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Неизпълнение на ОУ на ЕРМ Запад Е-11Х-00-1150 21.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба с/у ЕВН България Електроснабдяване ЕАД , ЕИК 123526430 Е-11Х-00-1149 18.11.2022 В процес на обработка
ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СРЕДНОСРОЧНИЯ БИЗНЕС ПЛАН Е-12-29-2 18.11.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1056 17.11.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1135 17.11.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА Е-11Х-00-1144 16.11.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-1145 15.11.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1135 15.11.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1135 15.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба срещу ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД АД (ЕРМ ЗАПАД АД). Относно: отговор на заявление за проучване услоията за присъединяване на производител по ч. 24 Е-11Х-00-1148 14.11.2022 В процес на обработка
СПРАВКА Е-ЗСК-32 14.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-21 14.11.2022 В процес на обработка
СПРАВКА Е-ЗСК-8 14.11.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-642/10.11.2022 Е-11Х-00-1095 14.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-1 11.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-14 11.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-15 11.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-14 11.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-14 11.11.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Приложено представям протокол за смяна на водомер от 10.11.2022г. Твърдим, че смяната е свързана с неправилното отчитане. Моля да го вземете предвид при решаване на подаденото от нас възражение. В-11Х-00-1123 11.11.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1112 11.11.2022 В процес на обработка
СПРАВКА Е-ЗСК-19 11.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-6 11.11.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1136 11.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-13 11.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-47 11.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ достъп до данни по чл.120 ал.9 от ЗЕ Е-11Х-00-1147 11.11.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-1124 11.11.2022 В процес на обработка
СПРАВКА Е-ЗСК-28 10.11.2022 В процес на обработка
Е-ЗСК-4 10.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ препращане на жалба от 07.11.2022 - Каскадас Инвест ЕООД - моля за входящ номер Е-11Х-00-1146 10.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-46 10.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-40 10.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-5 10.11.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1060 10.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-16 10.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-40 10.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-5 10.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-9 10.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-15 10.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-14 10.11.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-1142 10.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-37 10.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-18 10.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-38 10.11.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж- 623/08.11.2022Г. Е-11Х-00-1091 10.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-21 10.11.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж- 629/08.11.2022Г. Е-11Х-00-27 09.11.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-630/08.11.2022Г. Е-11Х-00-1041 09.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-20 09.11.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-1139 09.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-6 09.11.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1056 09.11.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-1134 08.11.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж- 607/04.11.2022Г. В-11Х-00-1104 08.11.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1136 08.11.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Жалба за изграждане на уличен водопровод В-11Х-00-1145 08.11.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1077 08.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-26 08.11.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-609/04.11.2022Г В-11Х-00-1076 08.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Приложено изпращам жалбата от Каскадас Инвест ЕООД подписана с ел.подпис и договор за наем. Е-11Х-00-1144 07.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-45 07.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-16 07.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-16 07.11.2022 В процес на обработка
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В-11Х-00-1111 07.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-12 07.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-44 04.11.2022 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В-11Х-00-1112 04.11.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1142 03.11.2022 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-1129 03.11.2022 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-1105 03.11.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-1136 03.11.2022 В процес на обработка
РАЗХОДОМЕР В-11Х-00-1056 02.11.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1135 02.11.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1139 02.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗЛР-И-1113 01.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗЛР-И-1112 01.11.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗЛР-И-1111 01.11.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1121 01.11.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-1128 01.11.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Неосъществено присъединяване в срока по договора за присъединяване на обект „Фотоволтаична централа с мощност 30kW”, находящ се в УПИ V-443, кв.71, ул.“Първи май“ №25, с.Асеново, община Никопол“. по договор за присъединяване с номер №1204550122/01.04.2022г Е-11Х-00-1143 01.11.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1135 31.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Относно: ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ №ДПЕРМ 1204375507, SAP № IB-32-21-21533/30.11.2021 Г. Договорът е сключен преди почти една година и е платена таксата за присъединяване, но все още на обекта няма изградени съоръжения за присъединяване! Е-11Х-00-1142 31.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Кога ще има решение на комисията по образуваната жалба Е-11Й-00-1004/25.07.2022г. моля за отговор на емайл: jkalev@gmail.com Е-11Х-00-1141 31.10.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-1113 31.10.2022 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-12-28-1004 31.10.2022 В процес на обработка
Заявка за регистрация на договор по ЧЛ. 97, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Е-12-28-1003 31.10.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР В-11Х-00-1123 28.10.2022 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА Е-11Х-00-1117 28.10.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Моля да получа отговор за причините които ВиК Варна не прима станцията при положение, че всички документи при нейното проектиране са били съгласувани от ВиК Варна. Има ли законово основание ВиК Варна да не приема станцията? В-11Х-00-1140 28.10.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-1126 27.10.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж- 585/25.10.2022Г. В-11Х-00-1074 27.10.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1138 27.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалбата ми е срещу „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД и я прилагам електронно подписана от мен във формат pdf. Кореспонденцията си с дружеството също предоставям във формат pdf. Е-11Х-00-1139 26.10.2022 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В-11Х-00-1111 26.10.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Електронно подписана (Евротръст) жалба срещу ВИК Пловдив В-11Х-00-1138 25.10.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-1056 25.10.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1134 25.10.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1136 25.10.2022 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-25 24.10.2022 В процес на обработка
ПРОВЕРКА Е-11Х-00-1095 24.10.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1095 24.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-21 24.10.2022 В процес на обработка
ЖАЛБА В-11Х-00-1114 24.10.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1137 24.10.2022 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-25 21.10.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1112 21.10.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1077 21.10.2022 В процес на обработка
Иван Тодоров Пехливанов, гр. Варна, бул.Чаталджа 14Б,вх.А ет.5, ап.16, Имот, с. Манастир, Друго - Некоректно начислена фактура <<Информация при изпращане от участника>> N/A Е-11Х-00-1135 20.10.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1128 20.10.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1129 20.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Обръщам се към Вас с молба за комплексна проверка по преписка с входящ номер при ЕЛЕКТРОХОД БЪЛГАРИЯ - №1204811808 (регистрирано в ЕРМ Запад). Към днешна дата дружеството блокира приключването на процедурата по присъединяването на изграден от мен 30kW Фотоволтаична електро-централа (ФЕЦ). Е-11Х-00-1137 20.10.2022 В процес на обработка
Заявка за регистрация на ново дружество О-12-102-1 20.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Обръщам се към Вас с молба за комплексна проверка по преписка с входящ номер при ЕЛЕКТРОХОД БЪЛГАРИЯ - №1204811808 (регистрирано в ЕРМ Запад). Към днешна дата дружеството блокира приключването на процедурата по присъединяването на изграден от мен 30kW Фотоволтаична електро-централа (ФЕЦ). Е-11Х-00-1136 20.10.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1116 20.10.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1118 20.10.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1126 20.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Възражение срещу некоректно издадена фактура от ЕР Юг ЕАД и прекъснато захранване Е-11Х-00-1135 19.10.2022 В процес на обработка
ОТСТРАНЕН ПРОБЛЕМ В-11Х-00-1076 19.10.2022 В процес на обработка
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА В-11Х-00-1111 19.10.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1105 19.10.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1119 18.10.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1113 18.10.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1117 18.10.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1121 18.10.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1076 18.10.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА В-11Х-00-1123 18.10.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1114 18.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Живея на ул. Паисий Хилендарски в гр. Симитли, обл. Благоевград. Tротоарът е доста тесен. Ел. стълбове са поставени между тротоара и улицата. Едно електронно табло е поставено на ел. стълб откъм страната на тротоара на разстояние само 0,62м от оградата на съседния имот. Много е тясно за преминаване. Е-11Х-00-1134 18.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Живея на ул. Паисий Хилендарски в гр. Симитли, обл. Благоевград. Tротоарът е доста тесен. Ел. стълбове са поставени между тротоара и улицата. Едно електронно табло е поставено на ел. стълб откъм страната на тротоара на разстояние само 0,62м от оградата на съседния имот. Много е тясно за преминаване. Е-11Х-00-1133 18.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Живея на ул. Паисий Хилендарски в гр. Симитли, обл. Благоевград. Tротоарът е доста тесен. Ел. стълбове са поставени между тротоара и улицата. Едно електронно табло е поставено на ел. стълб откъм страната на тротоара на разстояние само 0,62м от оградата на съседния имот. Много е тясно за преминаване. Е-11Х-00-1132 18.10.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-1098 17.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ТОПЛОФИКАЦИИ Забравих да напиша договрона сметка No 002100674228 и инст. No 4000230849 Мая Владимирова София 1336 Люлин 2 блок 208 вход 3 ап 57 ДДС е 30%, отделно това не е реалната ми консумация на топла вода. Е-11Х-00-1131 15.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ТОПЛОФИКАЦИИ Жалба срещу Топлофикация София и Техем София,з аради 30% начислено ДДС във фактурите за този и предходния месец. Както и за неправомерно прогнозно изчисляване на толка вода, която не съм изразходвала. Е-11Х-00-1130 15.10.2022 В процес на обработка
Е-ЗСК-32 14.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба за неспазване на законоустановени срокове за становище към производител. Е-11Х-00-1129 14.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-21 14.10.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1114 14.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Здравейте, Изпращам жалба с приложения. Е-11Х-00-1128 13.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Здравейте, Изпращам жалба с приложения. Е-11Х-00-1127 13.10.2022 В процес на обработка
НИСКО НАЛЯГАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА В-11Х-00-1060 13.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-20 13.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-20 13.10.2022 Draft
Топлоенергетика Е-ЗСК-20 13.10.2022 Draft
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Прекъснато електроснабдяване в работно време без уведомление Е-11Х-00-1126 13.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-15 12.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-14 12.10.2022 В процес на обработка
Е-ЗСК-19 12.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-43 12.10.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА неправомерно закрита водна партида без каквото и да било известие В-11Х-00-1125 11.10.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Неправомерно прекъсната водна партида, без каквото и да било известяване. В-11Х-00-1124 11.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-40 11.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-5 11.10.2022 В процес на обработка
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Е-ЗСК-8 11.10.2022 В процес на обработка
СПРАВКА Е-ЗСК-8 11.10.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Подавам жалба от името на "АЛЕКСАНДЪР 471" ООД, с ЕИК 203015365 срещу Софийска вода АД, подписана с КЕП, ведно с приложения. В-11Х-00-1123 11.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-47 11.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ГАЗОВИ ДРУЖЕСТВА Класификатор: Присъединяване към мрежа Тест АСАП Е-11Х-00-1122 11.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-46 11.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Бездействие/забавяне от страна на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД относно подадено Заявление за проучване на 22.12.2021 г. от страна на „МЕТАСОЛАР“ ООД. Е-11Х-00-1121 10.10.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА В-11Х-00-1112 10.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-15 10.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-14 10.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-13 10.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-18 10.10.2022 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-1105 10.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-20 10.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-21 10.10.2022 В процес на обработка
СПРАВКА Е-ЗСК-4 10.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Настоящата жалба е във връзка с чести, кратки, нерегламентирани прекъсвания на електроподаването в мрежата.Прекъсванията водят до спиране работата на търговския обект, затрудняване работният процес в сервиза на фирмата,повреди на ел.уреди и спиране функционирането на локална соларна инсталация. Е-11Х-00-1119 10.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба поради неизпълнение на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД на вписаните им задължения към договор номер 4323143 от 04/09/2018г приложен към жалбата, а именно точна 4.1 в частта си касаеща монтиране на електромерно табло на имотна граница. Към момента таблото се намира в рамките на частен имот. Е-11Х-00-1118 07.10.2022 В процес на обработка
СПРАВКА Е-ЗСК-28 07.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-16 07.10.2022 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА В-11Х-00-1074 07.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-37 07.10.2022 В процес на обработка
ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 Г ПОРАДИ АВАРИЯ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НЕ Е РАБОТИЛА Е-ЗСК-3 07.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-38 07.10.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-539/04.10.2022Г Е-11Х-00-1059 07.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-26 07.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Отказ от процедура за присъединяване на обект на клиент на електрическата енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг” ЕАД Е-11Х-00-1117 07.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Oтказ от процедура за присъединяване на обект на клиент на електрическата енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг” ЕАД , офис гр. Сливен Е-11Х-00-1116 07.10.2022 В процес на обработка
ИЗПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА И ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-1111 06.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-44 06.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-45 06.10.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-1071 05.10.2022 В процес на обработка
Заявка за регистрация на ново дружество О-12-101-1 05.10.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Некоректно начисляване на сметка за вода В-11Х-00-1114 05.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба относно възстановяване на ел.захранване Е-11Х-00-1113 05.10.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Прикачени 15бр. файла В-11Х-00-1112 03.10.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Жалба против "ВиК"-гр.Враца,клон-Мездра В-11Х-00-1111 03.10.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Искане да се упражняване правомощията по чл.201 от ЗE - Да разпоредиje на „Електроразпределение Юг" ЕАД - Клиентски център гр. Велинград задължително да предприеме действия за издаване на Писмено становище за присъединяване на ФЕЦ по заявление регистрирано с входящ номер - 9874945/12.05.2022г. Е-11Х-00-1110 03.10.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-12-29-2 30.09.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1095 29.09.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР В-11Х-00-1104 29.09.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Сигнал ВиК Варна ООД В-11Х-00-1109 28.09.2022 В процес на обработка
ИЗПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА И ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-1077 27.09.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-1107 27.09.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1076 26.09.2022 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Е-11Х-00-1088 26.09.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1086 26.09.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Не съм удовлетворен от отговора на ЕРМ ЗАПАД АД. Считам, че те не спазват духа на ЗЕВИ и въвеждат, без да е необходимо задължението за ползване на услуга. Е-11Х-00-1071 23.09.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР Е-11Х-00-1091 23.09.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1091 23.09.2022 В процес на обработка
ИЗПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА И ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-1074 23.09.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1105 23.09.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Пресрочено ИСКАНЕ №2202006564 /24.08.2022 г. за предварително проучване възможностите за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежаска Е-11Х-00-1107 23.09.2022 В процес на обработка
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В-11Х-00-1056 21.09.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1095 21.09.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-1104 20.09.2022 В процес на обработка
УТОЧНЕНИЯ В-11Х-00-1077 20.09.2022 В процес на обработка
ОТТЕГЛЯНЕ НА ЖАЛБА Е-11Х-00-1096 19.09.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1096 13.09.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1074 19.09.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1092 16.09.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1076 16.09.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1104 14.09.2022 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА В-11Х-00-1074 15.09.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1098 15.09.2022 В процес на обработка
ЖАЛБА Е-11Х-00-1098 15.09.2022 В процес на обработка
Сектор: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Жалба относно условия за пристъединяване на ФЕЦ за собствено потребление и изнасяне на излишъците от енергия в мрежата Е-11Х-00-1105 15.09.2022 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА Е-11Х-00-1097 14.09.2022 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА Е-11Х-00-1096 14.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗЛР-И-1088 14.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗЛР-И-1087 14.09.2022 В процес на обработка
ГРЕШНО В-11Х-00-1056 14.09.2022 В процес на обработка
СПРАВКА Е-ЗСК-19 13.09.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-1056 13.09.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1098 09.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-40 13.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-5 13.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-20 13.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-47 13.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-47 13.09.2022 В процес на обработка
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Е-ЗСК-8 12.09.2022 В процес на обработка
СПРАВКА Е-ЗСК-8 12.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-6 12.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-20 12.09.2022 В процес на обработка
СПРАВКА Е-ЗСК-32 12.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-13 12.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-46 12.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-18 12.09.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-1091 12.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-9 12.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-40 12.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-5 12.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-5 12.09.2022 В процес на обработка
Е-11Х-00-25 12.09.2022 В процес на обработка
Заявка за регистрация на ново дружество О-12-100-1 09.09.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Софийска вода е разпределила потребление от общ водомер към моя апартамент с несъразмерно висока сума-296.28лв с оправдание, че при посещение, не е оказан достъп. Подчертавам, не съм информиран за дата и час на посещение. Искам Софийска вода да отрази релно потребление според данните на водомерите. В-11Х-00-1104 09.09.2022 В процес на обработка
ПРЕЗ М. АВГУСТ 2022 Г ИНСТАЛАЦИЯТА НЕ Е РАБОТИЛА Е-ЗСК-3 09.09.2022 В процес на обработка
ОТГОВОР ДОИ-1063 09.09.2022 В процес на обработка
Е-ЗСК-4 09.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-21 09.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-37 09.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-38 09.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-44 09.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-15 09.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-14 09.09.2022 В процес на обработка
ЧЛ.4 Е-ЗСК-28 08.09.2022 В процес на обработка
Топлоенергетика Е-ЗСК-45 08.09.2022 В процес на обработка
Заявка за регистрация на ново дружество О-12-99-1 08.09.2022 В процес на обработка