Жалба Входящ номер Дата Статус
РЕШЕНИЕ Ж-247/31.05.2022 В-11Х-00-2 02.06.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-237/31.05.2022 В-11Х-00-1 01.06.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-191/19.05.2022 В-11Х-00-21 25.05.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-177/28,04,2022 В-11Х-00-50 12.05.2022 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-167/28,04,2022 В-11Х-00-18 12.05.2022 В процес на обработка
ЖАЛБА С ВХ.№ В-11Х-00-41/29.06.2021Г. В-11Х-00-41 10.02.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Здравейте, Бих искал да подам жалба срещу ВиК " Варна ". Искам да разбера каква е законовата причина ВиК "Варна" да не приема помпената станция описана в отговорът на Община Варна. В-11Х-00-28 08.02.2022 В процес на обработка
СИГНАЛ ОТ ЛЮБОМИР ЛАЛОВ В-11Х-00-18 08.02.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-26 04.02.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-21 01.02.2022 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-18 01.02.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-1 27.01.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Лоша поддръжка на канализацията от ВиК Дупница - Запушена канализация (канализационната шахта намираща се на тротоара пред блока беше запушена и съответно канализацията на блока също се беше запушила) - Не отпушиха канализацията на блока В-11Х-00-26 27.01.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Mоля да се разпоредите на „Водоснабдяване и Канализация Добрич“ АД , отново да издаде фактура , в която правилно е калкулирана водата за разпределние, но не само касаеща мен , а и фактурите за периода на останалите абонати , закачени за Общия водомер. В-11Х-00-22 25.01.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Моля да се разпоредите на „Водоснабдяване и Канализация Добрич“ АД , отново да издаде фактура , в която правилно е калкулирана водата за разпределние, но не само касаеща мен , а и фактурите за периода на останалите абонати , закачени за Общия водомер. В-11Х-00-21 25.01.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Жалба за изключително лошо качество на питейната вода В-11Х-00-18 24.01.2022 В процес на обработка
ЖАЛБИ, С ВХ.№ В-11Х-00-2 ОТ 10.01.2022Г. И 13.01.2022Г. В-11Х-00-2 19.01.2022 В процес на обработка
ЖАЛБА С ВХ.№ В-11Х-00-1/ 09.01.2022Г. В-11Х-00-1 13.01.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Жалба за качеството на водата В-11Х-00-3 13.01.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-2 13.01.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА начислена сума на база, без уведомление -544 лв за вода. В-11Х-00-2 10.01.2022 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Жалбата към „ВиК Добрич“ АД е във връзка със системно фактуриране на 50% до 100% повече вода от консумираната чрез разпределение на разликата от общия водомер В-11Х-00-1 09.01.2022 В процес на обработка
В-11Х-00-50 16.12.2021 В процес на обработка
В-11Х-00-50 30.11.2021 В процес на обработка
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В-11Х-00-50 19.11.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Бездействие на ВиК - П ЕООД гр. Панагюрище В-11Х-00-50 11.11.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-790/28.10.2021Г В-11Х-00-38 01.11.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА test - за изтриване В-11Х-00-49 25.10.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА TEST - за изтриване В-11Х-00-48 25.10.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА asfags В-12-31-2 22.10.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-712/07.10.2021Г В-11Х-00-37 12.10.2021 В процес на обработка
препращане на жалбата В-11Х-00-41 20.09.2021 В процес на обработка
ОТГОВОР В-11Х-00-37 23.08.2021 В процес на обработка
ПРЕКЪСНАТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В-11Х-00-41 20.08.2021 В процес на обработка
КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПРЕПИСКАТАКОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-41 19.08.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА В-11Х-00-37 10.08.2021 В процес на обработка
В-11Х-00-41 09.08.2021 В процес на обработка
В-11Х-00-38 05.08.2021 В процес на обработка
В-11Х-00-38 23.07.2021 В процес на обработка
В-11Х-00-37 21.07.2021 В процес на обработка
В-11Х-00-38 19.07.2021 В процес на обработка
В-11Х-00-38 16.07.2021 В процес на обработка
КОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-37 13.07.2021 В процес на обработка
КОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-41 08.07.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-38 06.07.2021 В процес на обработка
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ В-11Х-00-37 02.07.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА жалба срещу ВиК-Перник В-11Х-00-41 29.06.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Служебна бележка от СО район Младост към В-11Х-00-38 В-11Х-00-38 25.06.2021 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА В-11Х-00-38 23.06.2021 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА В-11Х-00-37 17.06.2021 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-17-70-8 17.06.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Здравейте, Бих искал да входирам жалба срещу "Софийска вода" АД. Повече информация може да бъде намерена в прикачените документи. Благодаря, Димитър В-11Х-00-38 15.06.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Жалба срещу ВИК Монтана за неизправност в общ водомер в жилищна кооперация на адрес: ул. "Цар Борис Трети" 49 В-11Х-00-37 14.06.2021 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК Draft-111 08.06.2021 Draft
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА В-11Х-00-24 01.06.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА proba - test В-11Х-00-33 29.05.2021 В процес на обработка
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА В-11Х-00-21 21.05.2021 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК ВХОДИРАНО КЪМ В-12-41-2 В-12-41-3 19.05.2021 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-12-41-2 19.05.2021 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-17-70-4 10.05.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-329/28,04,2021 В-11Х-00-14 29.04.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-318/28,04,2021 В-11Х-00-24 29.04.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Относно: завишени показания на водомер и нереално високо потребление От Кристина Емилова Тодорова Жк. Надежда 1, бл. 143, вх. Б, ет. 5, ап. 35 Клиентски номер 1005278300 В-11Х-00-25 27.04.2021 В процес на обработка
СИГНАЛ В-11Х-00-31 23.04.2021 В процес на обработка
КОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-24 23.04.2021 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-21 21.04.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Нямаме водоснабдяване от 3 дена поради авария, по която все още не са започнали отстрантелни дейности В-11Х-00-24 19.04.2021 В процес на обработка
В-11Х-00-31 19.04.2021 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК Draft-80 14.04.2021 Draft
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА ежедневно спиране на водата за повече от половин ден без предупреждение и провеждане на ремонтни дейности без указателни информационни табели; неквалифицирани работници, причиняващи постоянни аварии В-11Х-00-21 12.04.2021 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА В-11Х-00-14 06.04.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА 100куб. Вода надписани В-11Х-00-15 26.03.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Имам надписани 100куб.вода. В-11Х-00-14 26.03.2021 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА През м. Октомври „ВиК“ ЕООД гр. Хасково извърши авариен ремонт, при който беше разкопан терена на кръстовището на бул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Съединение“. След извършения ремонт водозахранването на горепосочените адреси се влоши значително, като има дни, в които водата практически не тече. В-11Х-00-13 18.03.2021 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-146/19.02.2021 В-11Х-00-54 23.02.2021 В процес на обработка
ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МОНТАЖ НА ВОДОМЕР В-11Х-00-24 16.12.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-799 ОТ 08.12.2020 Г В-11Х-00-53 11.12.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР В-11Х-00-54 10.12.2020 В процес на обработка
ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В-11Х-00-24 03.12.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР В-11Х-00-31 25.11.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-54 25.11.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-54 20.11.2020 В процес на обработка
СТОРНИРАНА СМЕТКА В-11Х-00-53 12.11.2020 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА В-11Х-00-54 06.11.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-24 03.11.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-53 03.11.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА От "Софийска вода"АД са ми префактурирали чужди дължими суми над 230 лв. от предишен титуляр, без наемни отношения с мен, а и не зачитат давностния срок. Моля за съдействие начислените суми да бъдат отписани от „Софийска вода“ АД. Прилагам пълния текст. В-11Х-00-54 02.11.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-31 02.11.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ № Ж-677/27,10,2020Г. В-11Х-00-20 28.10.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА прикачване на документи към писмо Ваш Вх.№ В-11Х-00-53/23.10.2020 В-11Х-00-53 28.10.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА прикачване на документи към писмо В-11Х-00-53/23.10.2020 В-11Х-00-53 28.10.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА прикачване на документи към писмо Ваш Вх.№ В-11Х-00-53/23.10.2020 В-11Х-00-53 28.10.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-31 26.10.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-24 26.10.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Срещу : ВиК гр. Пловдив за неоснователно начислен разход на вода на общ водомер на ул. Тодор Александров № 21, сграда І-А , гр. Пловдив . В-11Х-00-53 23.10.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-24 23.10.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР В-11Х-00-34 15.10.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-31 17.09.2020 В процес на обработка
ОТГОВОР В-11Х-00-34 09.09.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА В-11Х-00-31 04.09.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-31 02.09.2020 В процес на обработка
КОПИЕ НА ЖАЛБАТА С ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА И СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-34 24.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА test asap.bg В-11Х-00-41 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Test asap.bg В-11Х-00-40 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Test asap.bg В-11Х-00-39 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Test asap.bg В-11Х-00-38 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА test В-11Х-00-37 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА sdsa ad В-11Х-00-36 20.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА TEST ASAP В-11Х-00-35 20.08.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-34 17.08.2020 В процес на обработка
НЕРЕДОВНА ЖАЛБА В-11Х-00-34 14.08.2020 В процес на обработка
ДОПЪЛНЕНИЕ В-11Х-00-24 06.08.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Жалба по повод завишени фактури от "Софийска вода" АД. В-11Х-00-34 04.08.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-31 27.07.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Режим на водоподаването, чести прекъсвания на водоподаването. Вижте подробното описание в жалбата. В-11Х-00-31 19.07.2020 В процес на обработка
РЕШЕНИЕ Ж-375/29,05,2020 В-11Х-00-11 03.06.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-20 26.05.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА ЖАЛБА ЗА НЕПРАВОМЕРНО НАЧИСЛЕНА СМЕТКА ЗА ВОДА ОТ 500 КУБ.М. ЗА 1/ЕДИН /МЕСЕЦ В-11Х-00-24 22.05.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Несъгласие с Писмо-отговор на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД с Изх.№ РД – 06 – 615 от 05.05.2020 г. до представляваното от мен дружество „ББ-Бизнес Брокер“ ЕООД и искане на нова проверка, която да бъде извършена не проформа. В-11Х-00-20 18.05.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-20 12.05.2020 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-12-22-3 30.04.2020 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-12-22-2 30.04.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Жалба Софийска вода съгласно приложените документи В-11Х-00-21 25.04.2020 В процес на обработка
ПРЕПАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-20 24.04.2020 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-11 22.04.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Здравейте, под горния входящ номер е регистрирана моя жалба в КЕВР.Днес,21.04.2020 г. с препоръчана поща получих Ваш отговор. Приложено към настоящото Ви изпращам мое писмо- отговор. С уважение- Людмил Кръстанов В-11Х-00-11 21.04.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА "ББ-Бизнес Брокер" ЕООД, собственик на имот на територията на "В и К - Сливен" ООД. Жалбата цели съответно на периода на владение на имота месечно отчитане и фактуриране на потребената вода, отмяна на Протоколи, които дружеството не е подписало чрез представляващ го и съставяне на нови. В-11Х-00-20 16.04.2020 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-12-20-2 15.04.2020 В процес на обработка
нередовна жалба В-11Х-00-11 14.04.2020 В процес на обработка
ПРЕПРАЩАНЕ НА ЖАЛБАТА В-11Х-00-16 14.04.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Прилагане на НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи В-11Х-00-16 08.04.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА asdsa das В-11Х-00-15 04.04.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА dadsad В-11Х-00-14 04.04.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Приложен документ 3 В-11Х-00-12 26.03.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Приложен документ 2 В-11Х-00-12 26.03.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Приложен документ В-11Х-00-12 26.03.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Приложено Ви изпращам жалба с приложени документи във връзка отношения със Софийска вода АДл При необходимост от допълнителна информация,пояснения или нужда от допълнителни документи,оставам на Ваше разположение. С уважение Людмил Кръстанов ВХОДИРАНО С № В-11Х-00-11/26,03,2020 В-11Х-00-12 26.03.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Приложено Ви изпращам жалба и документи във връзка отношения със Софийска вода АД. При необходимост от допълнителна информация,разяснения или нужда от допълнителни документи,оставам на Ваше разположение. С уважение- Людмил Кръстанов В-11Х-00-11 26.03.2020 В процес на обработка
В-11Х-00-5 10.03.2020 В процес на обработка
Владимир Венков Коричков, гр. София, ул. Юндола 15, Софийска Вода, гр. София, Предоставяне на невярна информация В-11Х-00-5 24.02.2020 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА При промяна на цените на водата, за което най-наясно са дружествата и вие, е редно ВИК да си засекат реалните показания в месеца непосредствено преди промяната. Искам яснота как и по какъв начин е направено изчислението. Не смятам, че е коректно да заплащам услуга, чиято стойност е евристика. В-11Х-00-5 30.01.2020 В процес на обработка
КОПИЕ НА ОТГОВОР В-11Х-00-33 16.09.2019 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВА Test complaint В-11Х-00-35 30.08.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 „В и К” АД, гр. Ловеч относно въвеждането на одобрени по-високи цени от 01.09.2019 г. В-11Х-00-34 30.08.2019 В процес на обработка
СТАНОВИЩЕ В-11Х-00-33 29.08.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 Липса на водоснабдяване на производствено предприятие Ролпласт гр.Костиброд В-11Х-00-33 21.08.2019 В процес на обработка
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ТОДОР ЦОЛОВ В-11Х-00-17 13.08.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-04-46-6 27.06.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-04-46-5 27.06.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-04-46-4 27.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test В-11Х-00-26 27.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test ASAP В-11Х-00-25 27.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test В-11Х-00-24 26.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test В-11Х-00-23 26.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test В-11Х-01-1 26.06.2019 В процес на обработка
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НОРМАТИВНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ВИДИМОСТ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В-11Х-00-17 20.06.2019 В процес на обработка
В-11Х-00-17 05.06.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 Пропуски в регулацията на ВиК сектора В-11Х-00-17 08.05.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 Тест В-11Х-00-16 24.04.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-1 16.04.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-04-46-2 15.04.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК ТЕСТ В-04-46-1 15.04.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test description В-11Х-00-12 18.03.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test description 2 В-11Х-00-11 18.03.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test description В-11Х-00-10 18.03.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 Тест, съжалявам Ади, налага се :) В-11Х-02-1 13.03.2019 В процес на обработка
Сектор: Тест 2 test description В-11Х-00-9 13.03.2019 В процес на обработка
Сектор: В и К ДРУЖЕСТВАtest description ASAP В-11Х-00-3 05.02.2019 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-11 23.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-17-81-2 23.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-8 19.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК DRAFT 1 18.10.2018 Draft
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-7 18.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-5 17.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-3 16.10.2018 В процес на обработка
Подаване на отчети за ВиК В-13-279-2 16.10.2018 В процес на обработка