Съобщение с изх. № Е-11В-00-7/13.11.2017 г. до г-жа Василка Василева относно издадено Решение № Ж – 185/04.07.2017 г. по жалба с вх. № E-11В-00-7/10.02.2017 г., подадена от г-жа Василка Василева срещу "Топлофикация София" ЕАД
13.11.2017

Съобщение с изх. № Е-11В-00-7/13.11.2017 г. до г-жа Василка Василева относно издадено Решение № Ж – 185/04.07.2017 г. по жалба с вх. № E-11В-00-7/10.02.2017 г., подадена от г-жа Василка Василева срещу "Топлофикация София" ЕАД