Съобщение № С-24 от 25.09.2018 г. до „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК 203613341, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1700, район Лозенец, кв. „Витоша“, бул. „Симеоновско шосе“ № 110Б, ет. партер
25.09.2018

Съобщение № С-24 от 25.09.2018 г. до „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК 203613341, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1700, район Лозенец, кв. „Витоша“, бул. „Симеоновско шосе“ № 110Б, ет. партер