Съобщение с изх. № В-11П-00-13/07.08.2019 г. до г-жа Парашкева Бъзакова - Пенева относно издадено Решение № Ж-306/19.06.2019 по жалба с вх. № В-11П-00-13/25.03.2019 г.
07.08.2019

Съобщение с изх. № В-11П-00-13/07.08.2019 г. до г-жа Парашкева Бъзакова - Пенева относно издадено Решение № Ж-306/19.06.2019 по жалба с вх. № В-11П-00-13/25.03.2019 г. от г-жа Парашкева Бъзакова - Пенева срещу „Софийска вода“ АД.