Съобщение с изх. № В-11А-00-28/02.04.2019 г. до г-н Александър Петров Богданов относно издадено Решение № Ж-131/08.03.2019 г. по жалба с вх. № В-11А-00-28/30.11.2018 г. от г-н Александър Петров Богданов и г-н Владимир Петров Богданов
02.04.2019

Съобщение с изх. № В-11А-00-28/02.04.2019 г. до г-н Александър Петров Богданов относно издадено Решение № Ж-131/08.03.2019 г. по жалба с вх. № В-11А-00-28/30.11.2018 г. от г-н Александър Петров Богданов и г-н Владимир Петров Богданов срещу „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора.