Съобщение с изх. № Е-13-62-37/12.09.2019 г. до г-н Младен Мондешки, управител на „Солид - 85“ ЕООД, относно издадено Решение № Ж-351/10.07.2019 г. по жалба с вх. № Е-13-62-37/21.03.2019 г.
12.09.2019

Съобщение с изх. № Е-13-62-37/12.09.2019 г. до г-н Младен Мондешки, управител на „Солид - 85“ ЕООД, относно издадено Решение № Ж-351/10.07.2019 г. по жалба с вх. № Е-13-62-37/21.03.2019 г., подадена от „Солид - 85“ ЕООД срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.