Съобщение с изх. № Е-12-00-309/02.04.2019 г. до г-жа Дарина Калинкова относно издадено Решение № № Ж-104/21.02.2019 г. по жалба с вх. № Е-12-00-309/14.11.2018 г., подадена от г-жа Дарина Калинкова
02.04.2019

Съобщение с изх. № Е-12-00-309/02.04.2019 г. до г-жа Дарина Калинкова относно издадено Решение № № Ж-104/21.02.2019 г. по жалба с вх. № Е-12-00-309/14.11.2018 г., подадена от г-жа Дарина Калинкова, управител на „КТМ ЕКС“ ЕООД, срещу „Електроразпределение Север“ АД.