Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-496/02.04.2019 г. до г-н Юлиан Маутнер относно издадено Решение № Ж-108/21.02.2019 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-496/29.10.2018 г., подадена от г-н Юлиан Маутнер
02.04.2019

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-496/02.04.2019 г. до г-н Юлиан Маутнер относно издадено Решение № Ж-108/21.02.2019 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-496/29.10.2018 г., подадена от г-н Юлиан Маутнер срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.