Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-211/18.10.2018 г. до г-н Георги Якимов относно издадено Решение № Ж – 631/30.08.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-211/10.05.2018 г., подадена от г-н Георги Якимов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
18.10.2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-211/18.10.2018 г. до г-н Георги Якимов относно издадено Решение № Ж – 631/30.08.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-211/10.05.2018 г., подадена от г-н Георги Якимов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД