Съобщение с изх. № Е-04-02-281/02.04.2019 г. до г-н Борислав Иванов Макенджиев относно издадено Решение № Ж-67/06.02.2019 г. жалба с вх. № Е-04-02-281/12.11.2018 г., подадена от г-н Борислав Иванов Макенджиев
02.04.2019

Съобщение с изх. № Е-04-02-281/02.04.2019 г. до г-н Борислав Иванов Макенджиев относно издадено Решение № Ж-67/06.02.2019 г. жалба с вх. № Е-04-02-281/12.11.2018 г., подадена от г-н Борислав Иванов Макенджиев срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.