Съобщение № С-12 от 06.03.2019 г. до „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД, с предишно наименование „ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД, ЕИК 202727993, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408
06.03.2019

Съобщение № С-12 от 06.03.2019 г. до „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД, с предишно наименование „ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД, ЕИК 202727993, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, ул. „Мила Родина“ № 30, ет. 4, ап. 11