Съобщение № С-11 от 06.03.2019 г. до „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК 203613341, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1504, район Оборище, ул. „Велико Търново“ № 25, ет. 3
06.03.2019

Съобщение № С-11 от 06.03.2019 г. до „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК 203613341, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1504, район Оборище, ул. „Велико Търново“ № 25, ет. 3